Ἡ σιωπὴ δὲν εἶναι πάντα …χρυσός!!!

Νὰ θυμᾶσθε πὼς ἡ σιωπὴ ποὺ εἶναι χρυσός, σὲ κάποιες περιπτώσεις εἶναι συνενοχὴ καὶ συγκάλυψις.
Δική μας εἶναι ἡ εὐθύνη τῆς διακρίσεως.

Γιούλη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply