Δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς στὶς (λάθος) …ἐλπίδες!!!

Οἱ μόνες ἐλπίδες στὶς ὁποῖες μποροῦμε νὰ βασισθοῦμε καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ ἀναμένουμε θετικὲς ἐξελίξεις, εἶναι αὐτὲς ποὺ γεννῶνται μόνον ὡς ἂποτέλεσμα δικῶν μας καὶ μόνον πράξεων.
Ὁ,τιδήποτε ἄλλο εἶναι χρονοκαθυστέρησίς μας, πλάνη μας καί, καταληκτικῶς λάθος ἐφησυχασμός μας, σὲ μίαν περίοδο ποὺ ὅλοι μας ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε μονίμως ἐν ἐγρηγόρσει.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι. Ὀ πλανήτης ξυπνᾶ σύσσωμος, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ καὶ ὀργισμένα.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…σαφῶς δὲν τὸ κάναμε μόνοι μας ὅλο αὐτὸ τὸ κατάντημα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀπόλυτο δολιοφθορά, τὴν συστηματικὴ πλάνη καὶ πλήρη ὀργάνωσιν ἐκείνων πού, αἰῶνες τώρα, μᾶς τὸ παίζουν δεσμοφύλακες. Κι ἀν τί ἐμεῖς νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς οἱ δεσμοφύλακες οὐδέποτε θὰ ὑπεστήριζαν τὴν ἐλευθερία τῶν φυλακισμένων, ἀρκεσθήκαμε σὲ ὅσα μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ ἐπιβιώνουμε καὶ καταντήσαμε χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς χειρίστους δούλους…

Καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, ποὺ κάτι ἄρχισε νὰ ξυπνᾷ στὸν κόσμο μας, τρίβουμε ἔκπληκτοι τὰ μάτια μας καὶ ἀν τί νὰ ἑστιάσουμε στὰ «κέντρα λήψεως τῶν ἀποφάσεων», νὰ τὰ μελετήσουμε, νὰ ἐντοπίσουμε τὰ αἴτια ὑπάρξεώς τους μὰ καὶ τοὺς τρόπους συντηρήσεώς τους, πρὸ κειμένου νὰ δοῦμε κατάματα τὰ προβλήματά μας καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε στὴν ῥίζα τους, ἐμεῖς κυττᾶμε περιφερειακῶς, κάποιες …ἀμυχὲς αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ καὶ καταλήγουμε νὰ μαλώνουμε (ἀκόμη καὶ σήμερα) γιὰ τὸ ποιὸ …κόμμα θὰ μᾶς ἀπό-«σώση»!!!
Δὲν θὰ μᾶς ἀπό-«σώση» κάποιος ὅμως…
…παρὰ μόνον ἡ δική μας ἀλλαγὴ στάσεως ζωῆς, σκέψεως καί, κυρίως, αὐτογνωσίας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply