Ἐρωτικὲς συμβάσεις…

Κάθε ἐρωτικὴ σχέσις βασίζεται σὲ ἄγραφες συμβάσεις, ποὺ οἱ ἐραστὲς κλείνουν ἀπρόσεκτα, τὶς πρῶτες ἑβδομάδες τῆς ἀγάπης τους.
Εὑρίσκονται ἀκόμη σὲ ὀνειρικὴ κατάσταση, ἀλλὰ συνάμα, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν, συντάσσουν, σὰν ἀδιάλλακτοι δικηγόροι, τὶς λεπτομέρειες τοῦ συμβολαίου.

Ὤ ἐραστές… Τὰ μάτια σας δεκατέσσερα σὲ αὐτὲς τὶς ἐπικίνδυνες πρῶτες ἡμέρες!
Αὐτὸ ποὺ κάνετε στὴν ἀρχὴ θὰ πρέπη νὰ τὸ συνεχίσετε γιὰ πάντα, ἐὰν δὲν θέλετε νὰ κατηγορηθεῖτε ἀργότερα γιὰ ἔλλειψη ἀγάπης καὶ γιὰ προδοσία!!!

Μίλαν Κούντερα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply