Ἡ Καταστροφή τῆς Σμύρνης (ἀναδημοσίευσις)

Ἡ καταστροφή τῆς Σμύρνης

Ἕνα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο ἀπό τήν Καταστροφή τῆς Σμύρνης.

Γιά νά μή ξεχνᾶμε. Γιατί οἱ λαοί δέν πρέπει νά ξεχνοῦν τήν Ἰστορία τους καί κυρίως οἱ Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι βάλλονται, πανταχόθεν. Συνέχεια

Ὁ Αἰγυπτιακὸς Λαβύρινθος.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν θρυλικὸ λαβύρινθο, ποὺ σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν Δαίδαλο, γιὰ τὸν βασιλιᾶ Μίνωα τῆς Κρήτης,  ὑπῆρχε καὶ ὁ αἰγυπτιακὸς λαβύρινθος, ποὺ τὸν ἐπισκέφτηκε καὶ μᾶς ἔδωσε πληροφορίες ὁ Ἡρόδοτος, τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ.

Γράφει λοιπὸν ὁ Ἡρόδοτος γι’ αὐτόν.
Ὁ λαβύρινθος ἔχει δώδεκα  δικαστήρια, μὲ ἕξι πόρτες, ποὺ βλέπουν τὸν βορρᾶ καὶ ἕξι τὸ νότο.
Ὑπάρχουν συνολικὰ 3.000 αἴθουσες, 1.500 ὑπέργειες καὶ 1.500 ὑπόγειες.

Τὶς ὑπόγειες αἴθουσες δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν οἱ ἀνώτεροι Αἰγύπτιοι ὑπάλληλοι νὰ τὶς δοῦμε, διότι ὅπως λένε, ἐκεῖ ὑπῆρξαν τὰ φέρετρα τῶν βασιλιάδων ποὺ εἶχαν κτίσει τὸν λαβύρινθο, καθὼς καὶ τὰ φέρετρα τῶν ἱερῶν κροκοδείλων.
Εἴδαμε ὅμως τὶς αἴθουσες ποὺ εἶναι κατασκευασμένες ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Συνέχεια

Περὶ προελεύσεως τῶν κακῶν. (ἀναδημοσίευσις)

Περὶ προελεύσεως τῶν κακῶν.Περὶ προελεύσεως τῶν κακῶν.
Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο, τεθὲν ἤδη ὑπὸ τοῦ Ἰαμβλίχου, ὁ Ἰουλιανὸς εἰς τὴν διατριβὴν του «Περὶ τοῦ πόθεν τὰ κακά» σήμερον ἀπολεσθεῖσαν» Τόσον δι᾿ἐκεῖνον, ὅσον καὶ διὰ τὸν Ἰάμβλιχον, ὁ Κόσμος, καλὸς καὶ ἀγαθὸς, εἶναι τὸ προϊὸν ἑνὸς ἀγαθοεργοῦ Δημιουργοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ ὕπαρξις τῶν κακῶν δὲν δύναται ν᾿ἀποδοθῇ.
Συνέχεια

Χρέος μας νὰ πολεμήσουμε πλέον γιὰ τὶς Ἀρχές μας…

Ἤ θὰ τὸ βάλουμε στὰ πόδια, τώρα ποὺ …«ζορίζουν» τὰ πράγματα, ἢ θὰ πολεμήσουμε γιὰ τὶς χαμένες (μὰ στὴν πραγματικότητα λησμονημένες) μας Ἀρχές. Κι ὅταν λέω χαμένες Ἀρχὲς ἐννοῶ ὅλο αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίσαμε, ποὺ δὲν ζήσαμε, ἀλλὰ ποὺ μέσα μας κατανοοῦμε σὲ βάθος, ἐφ΄ ὅσον μὲ σαφήνεια ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅ,τι μᾶς παρουσιάζουν ὡς Ἀρχὴ εἶναι καὶ λάθος καὶ αὐτοκαταστροφικό. Ἀντιλαμβανόμενοι τὴν λάθος Ἀρχή, μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε καὶ νὰ δομήσουμε τὴν ὀρθή.
Συνέχεια

Λογική ἤ συναίσθημα;

Λογική ἤ συναίσθημα;Ὅταν εἴμαστε ἀναποφάσιστοι μπροστὰ στὸ σταυροδρόμι, λογικὴ ἡ συναίσθημα, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ νοητική μας θέσις εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν συναισθηματική μας θέση. Συνέχεια

Ἄς εἶναι μία καλὴ ἡμέρα…

Ἄς εἶναι σήμερα, Φίλες καὶ Φίλοι μου, μία καλὴ ἡμέρα, ποὺ θὰ τὴν διακρίνη ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψις και ἡ ἀρχὴ πολλῶν ἡμερῶν, ποὺ εὐχόμαστε νὰ ἔλθουν!!!

Ἄς εἶναι μία καλὴ ἡμέρα... Συνέχεια