Μία Σελήνη μᾶς ἀλλάζει τὶς διαθέσεις…

 

Πάντα μία Σελήνη σκοτεινὴ κι ἀπόμακρη εὐθύνεται, γιὰ τὶς μικρές, νυκτερινέςμας μελαγχολίες… Συνέχεια

Σκέψου πρίν φᾷς;

Αὐτὴ ἡ ψύχωσις μὲ τὴν διατροφή μας κατάφερε νὰ καταστρέψῃ καὶ νὰ ἰατροποιήσῃ κάθε μπουκιά μας.

Σκέψου πρὶν φᾷς!!!
Πόσες θερμίδες, πόσα λιπαρά!!
Τὸ τραπέζι ἔπαψε νὰ εἶναι βωμὸς γεύσεων ἀλλὰ ἔνας πάγκος φαρμακείου, ποὺ ζυγίζουμε σχολαστικὰ τὰ λίπη καί τις θερμίδες καὶ μασουλᾶμε μὲ ἐπιμέλεια τὰ φαγητά, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ φάρμακα.
Συνέχεια

Λεφτὰ …πεταμένα!!!

Παναγῆς Βαλλιάνος.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔδωσε μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν περιουσία του γιὰ νὰ φτιάξῃ τὴν Βιβλιοθήκη καὶ νὰ μορφωθοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες… Συνέχεια

Ταξειδεύοντας στὸν κόσμο…

Ταξειδεύοντας στὸν κόσμο, εἰσπράττεις τὴν βεβαιότητα τῆς αὐθυπαρξίας σου, ἐνισχύεις τὴν αὐτάρκειά σου, οὐδετεροποιεῖς τὶς ἐξαρτήσεις σου, ἐπιτυγχάνεις τὴν ἀποδοχή σου, ἀλλάζεις ῥότα στὸ μυαλό, γιατὶ ὁ κόσμος εἶναι ἐκεῖ…..ἔξω καὶ περιμένει…..
Ταξειδεύοντας στὸν κόσμο...3 Συνέχεια

Θὰ ξαναφυλλώση…

Κορμὸς γερὸς κι ἄς πέφτουν τὰ φύλλα… Κόρμος ποὺ προώρισθαι νὰ ζήσῃ…

Θὰ ἔλθη ἡ ἄνοιξις καὶ θὰ ξαναφυλλώση!!! Συνέχεια

Ὑγεία νὰ ἔχουμε νὰ λέμε τὰ κάλαντα…

Σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ὅπου πατᾶμε, τὰ παιδιὰ μένουν μόνα τούς, πεθαίνουν σὲ πολέμους τῶν «μεγάλων».
Μένουν ὀρφανὰ καὶ οἱ «φιλάνθρωπες» ὀργανώσεις τοὺς πετοῦν ἔνα κομμάτι ψωμί. Πολλὲς φωτογραφίες νὰ βγοῦν καὶ νὰ σᾶς τὶς δείξουμε καὶ νὰ ἔχουν νά τσεπώσουν οἱ καλοὶ ἄνθρωποι. Συνέχεια