Ἐρωτικὲς συμβάσεις…

Κάθε ἐρωτικὴ σχέσις βασίζεται σὲ ἄγραφες συμβάσεις, ποὺ οἱ ἐραστὲς κλείνουν ἀπρόσεκτα, τὶς πρῶτες ἑβδομάδες τῆς ἀγάπης τους.
Εὑρίσκονται ἀκόμη σὲ ὀνειρικὴ κατάσταση, ἀλλὰ συνάμα, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν, συντάσσουν, σὰν ἀδιάλλακτοι δικηγόροι, τὶς λεπτομέρειες τοῦ συμβολαίου. Συνέχεια

Ὅ,τι εἶχες Γιάννη μου…

Τί εἶχα Γιάννη μου; Τί εἶχα πάντα;

Γεμίζουν πουγκιὰ μὲ ὄβολα, ψηφίζουν  νέους νόμους
Βαρειὰ πέφτουν τὰ γράμματα, στῶν ἀμοίρων τοὺς ὤμους… Συνέχεια

Τὰ σύννεφα πάντα ὑποχωροῦν…

Ἡ χαμηλὴ νέφωσις κάλυψε πρόσκαιρα τὴν πόλη…
Τὸ κέντρο «καθάρισε» στὶς 10:00 περίπου.

Λίγο ὑψηλότερα τὸ βασίλειο τοῦ ἡλίου… Συνέχεια

Ἱερὸς ὁ ἀγὼν τοῦ Κλέπτου

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου

«Τὸ «κλέφτης» ἦτον καύχημα. Ἔλεγε «εἶμαι κλέφτης» καὶ ἡ εὐχὴ τῶν πατέρων ἑνὸς παιδιοῦ ἦτον νὰ γίνῃ κλέφτης. Τὸ «κλέφτης» ἐβγῆκε ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Εἰς τοῦ πατρός μου τὸν καιρό, ἦτον ἱερὸ πράγμα νὰ πειράξουν Ἕλληνα. 

Συνέχεια

Οἱ Γίγαντες μποροῦν νὰ νικηθοῦν…

Μάχη «Θεῶν» καὶ «Οἰκονομικῶν Γιγάντων»…

Συνέχεια

Ἱστορίες ποὺ μένουν βαθειὰ μέσα μας…

Ἀμέσως ἄναψα ἕνα καρβουνάκι κι ἔβαλα τριαντάφυλλο λιβάνι.

Διάβασα ξανὰ τὸ βιβλίο τοῦ φιλολόγου – καθηγητοῦ μου, τῶν πρώτων τάξεων τοῦ Γυμνασίου.

Συνέχεια