Συμφωνίες διεφθαρμένων

Ἡ Ἑλλὰς ὑπεδέχθη πρὸ ἡμερῶν τὸν διεφθαρμένο ἑβραῖο Νετανιάχου γιὰ νὰ ὑπογράψῃ μαζύ του …συμφωνία, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐπικαλεῖται «ἀσυλία» στὴν χώρα ἔναντι τῶν βαρυτάτων κατηγοριῶν διαφθορᾶς ποὺ τὸν διώκουν!

Συνέχεια

Ὥρα νά …χαθοῦν ποινικές εὐθῦνες ἐνόχων γιά τίς πυρκαϊές;

Γιὰ κάποιους, ἄγνωστον πόσους, ἀλλὰ πολλοὺς σαφῶς, μῆνες παρατείνεται ἡ ἔναρξις τῆς ἀνακριτικῆς διαδικασίας, ποὺ ἀφορᾶ στὴν διερεύνησιν τῶν αἰτίων μά, κυρίως, τῶν ἐνόχων, γιὰ τὸν θάνατο τῶν (ἀκόμη) ἀμετρήτων ἐπισήμως νεκρῶν τῆς 23ης Ἰουλίου. Χρόνος ἀρκετὰ σημαντικὸς γιὰ νὰ ξεχασθοῦν ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἢ σκέτο νὰ ἀλλοιωθοῦν στοιχεία.
Καί, δυστυχῶς μας, στὸν τόπο ἐτοῦτον, εἴμαστε μαθημένοι καὶ ἀπὸ παραγραφὲς καὶ ἀπὸ πλαστογραφίες μά, κυρίως, ἀπὸ ἀσυλία τῶν ἐγκληματιῶν. Συνέχεια

Δημόσιον συμφέρον καί δικαιοσύνη ταὐτίζονται;

Οὐδόλως φυσικά, ὑπὸ τῶν τωρινῶν (καὶ ὄχι μόνον) συνθηκῶν…
Στὴν πραγματικότητα ταὐτίζονται τὸ «νόμιμον», τὸ ὁποῖον ὅμως μᾶς ἐπιβάλλουν («νομοθετοῦ» λέει) τὰ ἑκάστοτε
κουδουνισμένα σαπρόφυτα, ποὺ ἐνίοτε τὸ παίζουν καὶ κυβέρνησις.
Στὴν πραγματικότητα ὅμως καθημερινῶς ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἄποψις Κίσινγκερ, ποὺ ἰσχύει καθολικῶς σὲ ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς ὑποθέσεις κρατῶν, σὲ διεθνῆ δικαστήρια καὶ σὲ κάθε μορφῆς συνθήκη:
Συνέχεια

Διαφθορὰ …βρεταννικῶν προδιαγραφῶν!!!

Μία ματιὰ στὸν κόσμο.

Στὴν Μεγάλη Βρετανία μπορεῖς νὰ ἱδρύσῃς ἑταιρεία μὲ ψεύτικο ὄνομα ἰδιοκτήτου, εὔκολα γρήγορα καὶ μὲ κόστος μόνον 12 λίρες. Ἀπὸ τὰ 3,5 ἑκατομμύρια ἑταιρειῶν ὑπολογίζεται ὅτι οἱ 350.000 ἀνήκουν σὲ εἰκονικοὺς ἢ ἀνυπάρκτους μετόχους (οἱ 4.000 σὲ νήπια κάτω τῶν δύο ἐτῶν).

Συνέχεια

Δικαιοσύνη ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ …ἐξυπηρετική!!!

Τὸ project τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ συῤῥίκνωση τῆς Δικαστικῆς ἐξουσίας
πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκτελεστικῆς – Νομοθετικῆς ἐξουσίας,
ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Πολωνία. Συνέχεια