Διαφθορὰ …βρεταννικῶν προδιαγραφῶν!!!

Μία ματιὰ στὸν κόσμο.

Στὴν Μεγάλη Βρετανία μπορεῖς νὰ ἱδρύσῃς ἑταιρεία μὲ ψεύτικο ὄνομα ἰδιοκτήτου, εὔκολα γρήγορα καὶ μὲ κόστος μόνον 12 λίρες. Ἀπὸ τὰ 3,5 ἑκατομμύρια ἑταιρειῶν ὑπολογίζεται ὅτι οἱ 350.000 ἀνήκουν σὲ εἰκονικοὺς ἢ ἀνυπάρκτους μετόχους (οἱ 4.000 σὲ νήπια κάτω τῶν δύο ἐτῶν).

πηγὴ

Ἐκεῖ γίνεται τὸ ξέπλυμα τῆς ἀρκούδας. Ἕνας whistleblower προσπαθεῖ ἐπὶ χρόνια νὰ συγκινήσῃ τοὺς ἁρμοδίους γιὰ νὰ λάβουν κάποια μέτρα. Οὐδεὶς τοῦ ἀπαντά. Συστήνει ὁ ἴδιος ἐταιρεῖες σὲ ὀνόματα ὑπουργῶν καὶ τοὺς ἐνημερώνει ἐγγράφως· μεταξὺ αὐτῶν καὶ κάποια Βαρώνη Lucy Neville, ἡ ὁποία προΐσταται τοῦ ὀργανισμοὺ συστάσεως ἑταιρειῶν. Τὸν καταγγέλλει, δικάζεται καὶ καταδικάζεται. Τὸ θέμα λήγει ἐδῶ.
Προφανῶς τὸ σύστημα βολεύει.

Κίσσας Χρῆστος

Υ.Γ.1. Δὲν τὰ γράφει ὁ Βαξεβάνης, οἱ Financial Times τὰ λέν.

Υ.Γ.2. Τὰ ἔχω γράψη κι ἑγὼ καὶ ἔχω ἀρθρογραφήση παλαιώτερα. Τὸ Λονδίνο εἶναι τὸ μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος στὸν κόσμο, «a big Zanussi machine», ὅπως τὸ ἀποκαλοῦσε φίλος ἀπὸ τὸν χῶρο. Καλὰ κάνουν, φθάνει νὰ μὴ μᾶς λὲν «διεφθαρμένους» ἐμᾶς τοὺς φτωχοὺς συγγενεῖς.

(Visited 155 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διαφθορὰ …βρεταννικῶν προδιαγραφῶν!!!

  1. Καλά, ρὲ παιδιά! Τί ἄλλο θὰ ἤτανε τὸ Λονδῖνο; Ἐρωτῶ δηλαδή, ὡς ἐπιστήμων καὶ ὡς ἄνθρωπος, ὡς Ἕλλην καὶ ὡς Εὐρωπαῖος.

Leave a Reply