Φανταστικὲς (;;;) ἱστορίες διαφθορᾶς δικαστῶν

Ἡ παρακάτω ἱστορία εἶναι φανταστική!

Ὁ διεφθαρμένος δικαστὴς

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πραξικοπηματικὴς πράξεως τοῦ ΣτΕ νὰ ἀπαγορεύσῃ, οὐσιαστικά, τὸν ἔλεγχο στοὺς δικαστὲς γιὰ τὸ πόθεν ἔσχες, σκέφτηκα μίαν φανταστικὴ ἱστοριά, ποὺ οὐδὲ μία σχέση φυσικὰ ἔχει μὲ τὴν πραγματικότητα.

Ἦταν ἔνας ἀνώτατος δικαστὴς ποὺ τὰ ἔπαιρνε ἀπὸ παντοῦ.
Σὲ κάθε ὑπόθεση μὲ οἰκονομικὸ ἀντικείμενο ἔπαιρνε μίζα γιὰ νὰ εὐνοήσῃ ὅποιον ἐπλήρωνε.
Στὶς καλὲς ἐποχὲς τὸ χρῆμα τὸ ἐπένδυε σὲ ἀκίνητα, τότε δὲν ὑπῆρχε οὐσιαστικὰ κάποιος ἔλεγχος γιὰ τὸ ποῦ τὰ βρῆκε. Μετά, ποὺ ἔσφιξαν τὰ πράγματα, ἄρχισε νὰ «ἐπενδύῃ» μέσῳ offshore ἑταιρειῶν καὶ σὲ ἔργα τέχνης.
Ὅταν ἔσφιξαν ἀκόμη πιὸ πολὺ ἄρχισε νὰ μαζεύῃ μετρητά.

Τὸ ἀρχιλαμόγιο ταὐτόχρονα ἦταν μεγάλος μπήχτης. Τὴν ἔπεφτε σὲ κάθε θηλυκό, ἰδίως ἐὰν αὐτὸ τὸ θηλυκὸ εἶχε μπλεξίματα μὲ τὴν δικαιοσύνη. Κάθε εἴδους μπλεξίματα, ἀκόμη καὶ πειθαρχικά. Πολλὲς ἤξεραν ὅτι ἐὰν μπλέξουν θὰ τὶς ξεμπλέκη ὁ ταρπάζογλου δικαστής.

Τὸ λαμόγιο φυσικὰ ἔκτισε γερὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἰσχυρούς, ποὺ τοὺς καθάριζε ὅταν εἶχαν πρόβλημα μὲ τὴν δικαιοσύνη, καὶ βόλεψε τὴν κόρη του, τὸν γαμβρό του καὶ κάθε δικο του ἄνθρωπο σὲ καλοπληρωμένες θέσεις.
Αὐτὸ λοιπὸν τὸ καθοίκι, φανταστικὸς χαρακτῆρας τονίζω, σήμερα εἶναι χαρούμενος γιατὶ οὐδεὶς θὰ ἐλέγξη τὰ μετρητὰ ποὺ ἔχει στὸ σπίτι του καθὼς καὶ τὰ ἔργα τέχνης ποὺ μὲ τόσον κόπο, στήνοντας δίκες τὸ κάθαρμα, ἀπέκτησε.
Τὸ ΣτΕ καθάρισε γιὰ αὐτόν.

Ἐὰν ὑπάρχῃ  φυσικὰ σὰν δικαστής, καθὼς ὅπως εἶπα παραπάνω εἶναι φανταστικὴ ἡ ἱστορία.

Φλωρᾶς Γεώργιος

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply