Ὑπόθεσις ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν πρακτόρων

«Γ@μῆστε» μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖτε κάθε ἀναρχικὸ πρακτοράκι τῆς «νέας παγκοσμίου τάξεως», τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων», τῶν «γκέυ παρελάσεων» καὶ τοῦ κ@λο – Ἰσραήλ.

Κάψτε ἐὰν μπορεῖτε ὅλα τὰ γ@μημένα «κοινόβια»-καταλήψεις τῶν ἀναρχο-κομμουνιστῶν τοῦ Τζῶρτζ Σόρος καὶ τὶς ἐπιδοτούμενες «σφυκο-φωλιές»,  ὅπως αὐτὲς τῶν Ἐξαρχίων.

Ὅπου βλέπετε «Ἀντί-Φά» φωτιὰ καὶ
Τὸ «πολιτικὸ σύστημα» τοὺς ὑποθάλπει διότι λειτουργοῦν ὡς μισθοφόροι ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῶν Ἐθνῶν-Κρατῶν καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως πληθυσμοῦ τοῦ κάθε τόπου!!!

 Πραξιτέλης Νότιος

Σημείωσις

Ἐπέλεξα νὰ δημοσιεύσω τὸ παραπάνω μήνυμα τοῦ Πραξιτέλους, ὄχι γιὰ νὰ ἀναπαράξω τὴν βία ποὺ μᾶς προτείνει ἐκεῖνος (μὲ τὴν ὁποίαν καὶ διαφωνῶ πλήρως), ἀλλὰ γιὰ νὰ καταδείξω, γιὰ ἀκόμη  μίαν φορά, πὼς ὁ πραγματικὸς στρατὸς τῆς νέας τάξεως εἶναι αὐτὰ τὰ ἄτομα.
Μποροῦμε, πολὺ ἁπλᾶ, νὰ τοὺς στιγματίζουμε, νὰ τοὺς ἀπομακρύνουμε καὶ τελικῶς νὰ τοὺς ἀπομονώσουμε πλήρως. Ἡ δύναμίς τους βασίζεται σὲ ἐμᾶς, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς τοὺς παρέχουμε τὶς ἀναγκαίες ἐφεδρεῖες μὰ καὶ τὶς ἀναγκαῖες ἀνοχές.

Φιλονόη

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply