Φθάσαμε στήν ἀρχή τοῦ τέλους τῆς συγκυβερνήσεως;

Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους μίας συγκυβερνήσεως

Μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα ἀφαιροῦνται οἱ περισσότερες ἀρμοδιότητες ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πᾶνο Καμμένο καὶ ἀνατίθενται στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Φώτη Κουβέλη! Συνέχεια

Θεωρίες μπάρμπα Φώτη Κουνέλη

Μπάρμπα Φώτης Κουνέλης:

«Δὲν εἶμαι ὑπουργὸς τοῦ κ. Καμμένου. Βεβαίως μὲ τὸν κ. Καμμένο συνεργάζομαι καὶ ἡ συνεργασία αὐτὴ σὲ καμμία περίπτωση, ὅπως καὶ ἡ συνεργασία τοῦ Συνέχεια

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ περίεργες …«συμπτώσεις»!

Τὶ περίεργες συμπτώσεις ὅμως…!!!

Ὄχι μόνον «ἔτυχε» ἡ ἀνάληψις καθηκόντων στὸ ΥΕΘΑ ἀπὸ τὸν μπάρμπα-Φώτη νὰ γίνῃ τὴν ἰδίαν ἡμέρα μὲ τὴν αἰχμαλωσία τῶν δύο στρατιωτικῶν…
…ἀλλὰ καὶ πολὺ βολικὰ ἀνέλαβε αὐτὸς πλέον νὰ βγάλῃ τὸ …«φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα» σὰν «ἕτοιμος ἀπὸ καιρό…!!!»

Συνέχεια

Χρησιμότατοι …ἐφεδρικοί!!!

«Πάντα χρησιμοποιοῦσαν τὸν Κουβέλη ὅπου χρειαζόταν»!

Συνέχεια

Φώτιος πυροτεχνηματικὴ ἐπιστροφὴ

Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ ἔχετε ἀντιληφθῆ, ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ ἐφθάσαμε πλέον, ἐλλείψει ἄλλων προθύμων ἀπὸ τὶς …ἐφεδρείες τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, ἐπανέρχεται ὁ φώταρος, μὲ προθέσεις …«διασώσεώς» μας, γιὰ τρίτη φορὰ στὴν ἱστορία του!!!!
Βλέπετε… Δὲν εἶναι ἀκόμη ὥρα ἐμφανίσεως τῶν …«ἐλπιδοφόρων» διαδόχων, ποὺ προσεκτικὰ προετοιμάζονται, μακρὰν τῶν φώτων τῆς δημοσιότητος, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …«ἀποσώσουν»*!!!
Συνέχεια

Φαινόμενον Κουβέλη καὶ οἱ ἀλήθειες ποὺ κρύβονται πίσω του

Ὑπάρχουν δύο τρόποι νὰ διδαχθῇ κάποιος ἀπὸ τὸ φαινόμενο Κουβέλη.

Ὁ πρῶτος, συντριπτικὰ πιὸ διαδεδομένος στὰ τάιμ-λάιν μας, πλὴν ἀπολύτως λανθασμένος καὶ παραπλανητικός, εἶναι νὰ τὸν κρίνῃ ὡς πολιτικὸ μὲ τὰ συνήθη στερεότυπα, νὰτὸν μετρήσῃ ὡς δεῖγμα ἀναφορὰς πολιτικῆς (ἀ)συνεπείας καὶ φθηνοὺ τσαρλατανισμοῦ, νὰ τὸν περιγελάσῃ καὶ νὰ τὸν εἰρωνευθῇ. Συνέχεια