Δημοκρατία τῶν …προσαγωγῶν!!!

Πογκρὸμ τῆς κυβερνήσεως ἐναντίον πολιτῶν. Σὲ ἕνα 24ωρο συνελήφθησαν 36 ἄτομα στὴν Μυτιλήνη, ἐπειδὴ τοποθέτησαν ἕναν μεγάλο μεταλλικὸ σταυρὸ στὴ ἀκτὴ Ἀπελῆ καὶ ᾡδηγήθησαν στὸ αὐτόφωρο.

Ἀκόμη ὅμως 16 προσαγωγὲς πολιτῶν ἔγιναν στὰ Γιαννιτσὰ ποὺ εἶχαν πάη νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸν Κουβέλη γιὰ τὴν Μακεδονία, ἐνᾦ ἐκρατήθησαν περισσότερο ἀπὸ δύο ὧρες στὸ τμῆμα.

Συνέχεια

Φθάσαμε στήν ἀρχή τοῦ τέλους τῆς συγκυβερνήσεως;

Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους μίας συγκυβερνήσεως

Μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα ἀφαιροῦνται οἱ περισσότερες ἀρμοδιότητες ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πᾶνο Καμμένο καὶ ἀνατίθενται στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Φώτη Κουβέλη! Συνέχεια

Θεωρίες μπάρμπα Φώτη Κουνέλη

Μπάρμπα Φώτης Κουνέλης:

«Δὲν εἶμαι ὑπουργὸς τοῦ κ. Καμμένου. Βεβαίως μὲ τὸν κ. Καμμένο συνεργάζομαι καὶ ἡ συνεργασία αὐτὴ σὲ καμμία περίπτωση, ὅπως καὶ ἡ συνεργασία τοῦ Συνέχεια

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ περίεργες …«συμπτώσεις»!

Τὶ περίεργες συμπτώσεις ὅμως…!!!

Ὄχι μόνον «ἔτυχε» ἡ ἀνάληψις καθηκόντων στὸ ΥΕΘΑ ἀπὸ τὸν μπάρμπα-Φώτη νὰ γίνῃ τὴν ἰδίαν ἡμέρα μὲ τὴν αἰχμαλωσία τῶν δύο στρατιωτικῶν…
…ἀλλὰ καὶ πολὺ βολικὰ ἀνέλαβε αὐτὸς πλέον νὰ βγάλῃ τὸ …«φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα» σὰν «ἕτοιμος ἀπὸ καιρό…!!!»

Συνέχεια

Χρησιμότατοι …ἐφεδρικοί!!!

«Πάντα χρησιμοποιοῦσαν τὸν Κουβέλη ὅπου χρειαζόταν»!

Συνέχεια

Γουρλὴς ὁ Φώτης

Δὲν πρόλαβε νὰ πατήσῃ τὴν ποδάρα του ὁ (ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος πᾶμε, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχῃ θεσούλα) κὺρ Φώτης στὸ Ὑπουργεῖο Ἀμύνης κι ἀμέσως οἱ Τούρκοι ἀντέδρασαν τρομαγμένοι, ἀπαγάγοντας δύο στελέχη τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὶς Καστανιὲς Ἔβρου.

Συνέχεια