Φθάσαμε στήν ἀρχή τοῦ τέλους τῆς συγκυβερνήσεως;

Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους μίας συγκυβερνήσεως

Μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα ἀφαιροῦνται οἱ περισσότερες ἀρμοδιότητες ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πᾶνο Καμμένο καὶ ἀνατίθενται στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Φώτη Κουβέλη!

Ἀρμοδιότητες σημαντικὲς ὅπως, γιὰ παράδειγμα, πολιτικῆς ἀναπτύξεως καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας, ἀποφάσεις γιὰ προαγωγές, μεταθέσεις καὶ τοποθετήσεις τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ, ἔλεγχο καὶ ὑπογραφὴ συμβάσεων καὶ προμηθειῶν ὑλικῶν, προγραμμάτων ναυπηγήσεως ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ πολλὰ ἄλλα!
Τόσα πολλά που ἀναρωτιέται κάποιος… Τί ἀπέμεινε γιά τόν Καμμένο;

Ἀρχισε ἀραγε τὸ πριόνισμα τῆς καρέκλας του ἀπό τόν μπάρμπα Φώτη;

Γνωρίζοντας κάποιος λίγο τὸν χαρακτῆρα καὶ τὸ ταπεραμέντο τοῦ Πάνου, θὰ καταλήξη εὔλογα στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ πολυτάραχος ἀλλὰ «ἀνάρμοστος» αὐτὴ σχέσις συγκυβερνήσεως, βαίνει πρὸς ἕνα τέλος, ἂν καὶ ἐνδέχεται ἡ συνέχεια τοῦ «παιχνιδιοῦ» νὰ κρύβῃ πολλὲς ἀκόμη ἐκπλήξεις.
Κι αὐτὸ διότι τὰ γεγονότα δείχνουν πὼς μπαίνουμε πλέον σὲ προεκλογικὴ περιόδο…

Ἀναρωτιομουν πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάληψη πολλῶν καὶ σημαντικῶν ἀρμοδιοτήτων ἀπὸ τὸν Φώτη Κουβέλη στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης…
Πολλοὶ φίλοι ἀντέδρασαν λέγοντας πὼς δὲν ἔγινε καὶ κάτι σπουδαῖο καὶ πὼς οἱ ἁρμοδιότητες παρέμενα ὡς εἶχαν.
Ἴδιες ἀρμοδιότητες, ὅλα ἐν τάξει καὶ πὼς ἡ συγκυβέρνησις ἔβαινε καλῶς…
Ὥσπου ἦλθε σήμερα τὸ πρωὶ ἡ συνέντευξις τοῦ μπάρμπα Φώτη στὸν ΑΝΤ1 καὶ τὸν ἀκούσαμε νὰ λέῃ:

«Ὑπερτροφικὸς λόγος οἱ ἀναφορὲς γιὰ ὁμηρία. Δὲν ὑπηρετοῦν τὸν σκοπό μας γιὰ τοὺς δύο στρατιωτικούς».

Ἀμφίβαλλει ἀκόμη μήπως κάποιος γιά τήν «ὑπερτροφική» ἀντίδραση Καμμένου λίαν συντόμως;

Πάντως, μεταξύ μας, εὔχομαι νὰ μὴν φθάσουμε στὸ σημεῖο νὰ δοῦμε τὸν ἀρωγὸ τῶν ἀντιῤῥήσεων συνειδήσεως Κουβέρλη ὑπουργὸ ἀμύνης, ἰδίως κάτω ἀπὸ τὶς σημερινὲς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 455 times, 1 visits today)
Leave a Reply