Διατὶ ὅποιος ἐλέγχει τὴν δικαιοσύνη…

…ὡς γνωστόν, ἐλέγχει καὶ μίαν χώρα!!!

Γιὰ ὄσους δὲν κατάλαβαν, ΣΥΡΙΖΑ καὶ Νέα Δημοκρατία μαλώνουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ διῳρίση τὴν νέα ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης.
Γιατὶ ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀνεξάρτητος.
Συνέχεια

Οἱ συντάξεις διαρκῶς θὰ μειώνονται…

Οἱ συντάξεις διαρκῶς θὰ μειώνονται...

Οὔτε ἕνα κόμμα κόμμα καὶ οὔτε ἔνας πολιτικὸς λέει τὴν ἀλήθεια στὸν κόσμο γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό.
Γιὰ νὰ εἶναι ὑγιὲς καὶ βιώσιμο θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιστοιχοῦν τοὐλάχιστον 3-4 ἐργαζόμενοι σὲ κάθε ἕναν συνταξιοῦχο. Συνέχεια

Τερματίζοντας…

Τερματίζοντας...

Φαίνεται ὅτι αὐτὰ τὰ νούμερα ποὺ μᾶς κυβερνοῦν τὸ ἔχουν τερματίσει.
Ἡ ὑπουργάρα τοῦ ἀσφαλιστικοῦ Κατρούγκαλος, σὲ συνέντευξή του στὴν «καθημερινή», τάσσεται ὑπὲρ τῶν διαδηλωτῶν ποὺ ζητοῦν ὑψηλότερες συντάξεις καὶ κατὰ τοῦ σχεδίου ποὺ ὁ ἴδιος ἔχει συντάξει.

Συνέχεια

Μία ἀκόμη «τρύπα» (ἑκατομμυρίων) ποὺ λέγεται ΔΕΠΕΝΕ!!!

Μία ἀκόμη «τρύπα» (ἑκατομμυρίων) ποὺ λέγεται ΔΕΠΕΝΕ!!!2

Εἶμαι βέβαιος ὅτι τὰ ἀρχικὰ ΔΕΠΕΝΕ δὲν ξέρετε τὶ σημαίνουν.
Καὶ δὲν ἔχει κάποια σημασία, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι μιὰ καραμπινάτη ἀπόδειξις τῆς κατασπαταλήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ τῆς ἀκραίας φαυλότητος, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν κυβέρνηση τῶν τσιπροκαμμένων. Συνέχεια

Κατά 70% εἶχαν δίκαιον οἱ μνημονιακοί καί ἄδικο οἱ ἀντιμνημονιακοί;

Ἐφόσον πλέον ἡ κυβέρνησις Τσίπρα ἀπεφάσισε ἐπισήμως νὰ μὴν σκίσῃ τὰ μνημόνια, ἀλλὰ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ 70% τους στὸ νέο πρόγραμμα ποὺ θὰ προτείνη στοὺς ἑταίρους μας καὶ δανειστές μας, προκύπτει σαφῶς ὅτι ἡ ἐπίσημη θέσις τῆς νέας κυβερνήσεως, ποὺ ἀπόψε παίρνει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τὴν Βουλή, εἶναι ὅτι οἱ μνημονιακοὶ εἴχαν δίκαιο κατὰ 70% κι ἄδικο κατὰ 30% κι ὅτι οἱ ἀντιμνημονιακοὶ εἶχαν δίκαιο κατὰ 30% μόνο κι ἄδικο κατὰ 70%. Συνέχεια

Κάποιος νά μᾶς σώσῃ ἀπό τούς τόσους …«σωτῆρες»;;

Μᾶς «ἔσωσαν» ὁ Σαμαρὰς κι ὁ Βενιζέλος καὶ ἐπιδιώκουν νὰ συνεχίζουν νὰ μᾶς «σώζουν».
Ἀλλὰ κι ὁ ΓΑΠ θέλει νὰ μᾶς …«ξανασώσῃ». Διότι δὲν τοῦ ἔφθανε τὸ Καστελλόριζο, ποὺ μᾶς εἶχε …«σώση» γιὰ τὰ καλά.

Ὑπάρχει βέβαια κι ὁ …«σωτῆρας» Τσίπρας, ποὺ κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ μᾶς …«σώσῃ».
Συντροφιὰ μὲ τὸν Στρατούλη, τὸν Λαφαζάνη καὶ τὸν Τόλιο. Συνέχεια