Δὲν μπορεῖς βρὲ «φίλε» νὰ νικήσῃς τὴν Φύσι. Δὲν γίνεται!

Δὲν μπορεῖς βρὲ «φίλε» νὰ νικήσῃς τὴν Φύσι. Δὲν γίνεται!Ἡ φωτογραφία ἐκπληκτική! Μάρτυρας τῆς περιφρονήσεως ποὺ δείχνει ἡ Φύσις στὰ ἀνθρώπινα ἔργα.
Μάρτυρας τῆς δικῆς μας κατάντιας καὶ τῆς ἀνοησίας μας…
Ἀν τὶ νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὴν Φύσι, μέσα στὴν Φύσι, ἐμεῖς πασχίζουμε νὰ τὴν φυλακίσουμε σὲ …ζαρτιέρες, ὅπως ἔλεγε ἡ γιαγιά μου, καταστρατηγῶντας τὴν κοινὴ λογικὴ ποὺ ἄλλα ὑπαγορεύει… Συνέχεια

Κι ὅμως, οἱ πλημμῦρες ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν!

Κι ὅμως, οἱ πλημμῦρες ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν!Οἱ πλημμῦρες, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐπιστημόνων, ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν καὶ θὰ μείνουν.
Κι ὄχι μόνον ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, ἀλλὰ θὰ αὐξάνονται καὶ θὰ μεγαλώνουν τὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης, στέλνοντας ὅλο καὶ περισσοτέρους πολῖτες της στὴν φτώχεια, στὴν πείνα καὶ στὸν θάνατο.

Καί τί πρέπει νά κάνουν λοιπόν οἱ ἡγέτες; Νά τίς ἀντιμετωπίσουν μέ ἀντιπλημμυρικά ἤ νά τίς ἀφήσουν ἔτσι κι ὅποιον πάρει ὁ …Χάρος…
Ἔ, ἐφ΄ ὅσον θὰ μείνουν κι ἐφ΄ ὅσον  θὰ αὐξάνονται, τί νά πιάσουν τώρα νά καταπιάνονται μέ αὐτές; Πλάκα κάνουμε; Ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πόσο βαρύ καί δύσκολο καί πολυέξοδο εἶναι νά τά βάζουμε μέ τήν φύσι;
Συνέχεια

Μά ποῦ …χάθηκε ἡ Γερμανία καλέ;

Μά ποῦ ...χάθηκε ἡ Γερμανία καλέ;1Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες μὲ τὴν εἰδησεογραφία δὲν τὰ πάω πάρα πολὺ καλά. Προσπαθῶ νὰ τὴν …ἀποφύγω, ἀλλὰ ὅλο …πέφτω ἐπάνω της.
Ἐχθὲς τὸ βράδυ λοιπόν, μοῦ τηλεφώνησε φίλος γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσῃ γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὰ νέα καλούδια ποὺ τῆς …ἔτυχαν.
Πάει ἡ Γερμανία, λέει ὁ φίλος. Πνίγηκε. Χάθηκε κάτω ἀπὸ τὰ νερὰ καὶ τὰ νερὰ καὶ τὰ νερά…

Ἄσχετὴ ἐγώ, διότι εἴπαμε, μὲ τὴν εἰδησεογραφία …μαλώσαμε, τώρα τελευταῖα, κάνω τὴν μικρή μου ἔρευνα καὶ  μένω ἄναυδη!!!
Πῶς; Ποῦ; Γιατί;
Συνέχεια

Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!1Ἡ φαγοκυττάρωσις εἶναι μία διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία τὰ κύτταρα ποὺ ἐπιβαρύνουν ἕναν ὀργανισμὸ κατασπαράσσονται ἀπὸ τὰ διπλανά τους ἤ ἀπὸ ἄλλα, ἀπολύτως ἐξειδικευμένα γιὰ αὐτὴν τὴν διαδικασία.
Γιὰ παράδειγμα, στὴν περίπτωσι ποὺ κάποιο βακτήριο  ἤ ἰὸς εἰσέλθῃ στὸ ἀνθρώπινον σῶμα, τότε τὰ φαγοκύτταρα, ποὺ καλοῦνται μακροφάγα,  ἀναλαμβάνουν νὰ τὸν κατασπαράξουν καὶ τελικῶς νὰ τὸν ἐξοντώσουν.
Μετὰ βέβαια, συνηθίζουν νὰ …αὐτοκαταστρέφονται, τρώγοντας τὸν ἑαυτόν τους.
Συνέχεια

Ἱστορίες μὲ …ζῶα!

Ἱστορίες μὲ ...ζῶα!

 Ἐπεὶ δὴ ἡ Ὕβρις περίσσεψε, κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς πλέον δὲν πρέπει νὰ λογιζόμαστε γιὰ ἄνθρωποι, διότι ἔχουμε χάσῃ κάθε συναίσθησι καὶ κάθε συνείδησι, σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν ἀπολύτως ὑπάνθρωπο συμπεριφορά, ποὺ ὅμως, καὶ πάλι, τὰ ζῶα ἀποδεικνύονται ἀνώτερα τῶν περιστάσεων. Δῆλα δὴ ἀνώτερα τῆς ἀνωμαλίας ποὺ μᾶς δέρνει.
Καὶ μὴν βιαστῇ κάποιος νὰ πῇ πὼς αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Κίνα. Διότι κι ἐδῶ, σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, ποὺ γέννησε τὸν πολιτισμό, τὴν σκέψι, τὴν ἐπιστήμη, ἀκόμη τὰ ἴδια συμβαίνουν.
Συνέχεια

Ἡ τρίτη Γερμανικὴ εἰσβολή.

 

Ἡ τρίτη Γερμανικὴ εἰσβολή.2

Ἐχθὲς 6 καὶ σήμερα 7 Ἀπριλίου, ξεκίνησε ἐπισήμως ἡ δευτέρα γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν χώρα μας, πρὸ 72 ἐτῶν.
Ἡ πρώτη ἦταν λίγο μετὰ τὴν ἐπανάστασι, μὲ τὴν ἔλευσι τοῦ Ὄθωνος καὶ τὴν Ἀντιβασιλεία καὶ συνέβῃ, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, ἀναίμακτα. Ἀλλὰ δὲν ἦταν ἔτσι…
Ἡ δευτέρα αὐτὴ ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, συνέβῃ διὰ τῆς βίας καὶ συνοδεύθηκε ἀπὸ ποταμοὺς αἵματος.
Ἡ τρίτη, αὐτὴ ποὺ βιώνουμε τώρα, ἔχει ἐπίσης ξεκινήσῃ. Τὸ αἷμα ἀκόμη δὲν ῥέει στοὺς δρόμους, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ οἱ Γερμανοὶ εἶναι Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους (κατὰ Ἰούλιον Καίσαρα) ἄς μὴν ἀνησυχοῦμε… Θὰ φροντίσουν….

Συνέχεια