Δὲν μπορεῖς βρὲ «φίλε» νὰ νικήσῃς τὴν Φύσι. Δὲν γίνεται!

Δὲν μπορεῖς βρὲ «φίλε» νὰ νικήσῃς τὴν Φύσι. Δὲν γίνεται!Ἡ φωτογραφία ἐκπληκτική! Μάρτυρας τῆς περιφρονήσεως ποὺ δείχνει ἡ Φύσις στὰ ἀνθρώπινα ἔργα.
Μάρτυρας τῆς δικῆς μας κατάντιας καὶ τῆς ἀνοησίας μας…
Ἀν τὶ νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὴν Φύσι, μέσα στὴν Φύσι, ἐμεῖς πασχίζουμε νὰ τὴν φυλακίσουμε σὲ …ζαρτιέρες, ὅπως ἔλεγε ἡ γιαγιά μου, καταστρατηγῶντας τὴν κοινὴ λογικὴ ποὺ ἄλλα ὑπαγορεύει…

Καί ξέρεις βρέ «φίλε» ποιό εἶναι τό ἀστεῖο;
Στὸν ἐπόμενον τόνο δὲν θὰ ὑπάρχῃ πεζοδρόμιο… Σὲ προειδοποίησε…
Ἀλλὰ ἐσὺ δὲν ἀκοῦς… Δὲν βλέπεις… Δὲν ἀντιλαμβάνεσαι…
Καί μετά; Μετά θά φταίῃ ἐκείνη ἐάν σέ πετάξῃ ἀπό ἐπάνω της;

Ὄχι… Δὲν θὰ φταίῃ…
Εὐτυχῶς μόνον ποὺ θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ συμβαίνῃ…
Διότι ἐὰν λίγο πρὶν τὸ νοιώθαμε, λίγο, τόσο δά, ἴσως νὰ μᾶς σεβόταν περισσότερο καὶ νὰ ἀποφεύγαμε τὴν ἀπόλυτο κάθαρσι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply