Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Συνέχεια

Ἡ νανοτεχνολογία πρό χιλιάδων ἐτῶν;

Στὰ Οὐράλια, πρὸ χιλιάδων ἐτῶν.

Τώρα ὑπάρχει τέτοια τεχνλογία, ἡ νανοτεχνολογία. Συνέχεια

Καταπολέμησις τοῦ καρκίνου μέ νανοσωματίδια;

Καταπολέμησις τοῦ καρκίνου μέ νανοσωματίδια;Εὐχαριστῶ…
Δὲν θὰ πάρω…
Νέα μέθοδος ἐξολοθρεύσεως τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καὶ δὴ τῶν καρκινοπαθῶν, ποὺ ὅπως κι ἐὰν τὸ κανουμε, παραμένουν μίαν ὁμάδα ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντικὴ γιὰ τοὺς παγκοσμίους προϋπολογισμούς. Ἰδίως ὑπὸ τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες θεραπείας. Διότι τὰ φάρμακα ποὺ τοὺς χορηγοῦνται εἶναι τόσο ἀκριβά, ποὺ τελικῶς καταστρέφουν καὶ τὸ πορτοφόλι αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ὑγείας ποὺ τοὺς ἀπέμεινε.
Ἄλλως τε γνωρίζουμε πὼς οἱ χημειοθεραπεῖες καὶ οἱ ἀκτινοβολίες καταστρέφουν κυρίως τὰ ὑγιῆ κύτταρα ἑνὸς ὀργανισμοῦ. Συνέχεια

Νὰ καὶ ἡ νανοτεχνολογία στὸν ἔλεγχο τῶν γεννήσεων…

Ἐπιστήμονες τὰ κατάφεραν.
Ἐπὶ τέλους ἐπέτυχαν νὰ κατευθύνουν, κατὰ πῶς ἐκεῖνοι ἐπιθυμοῦσαν, σπερματοζωάρια.
Πῶς; Μὰ μὲ τὴν νανοτεχνολογία φυσικά…
Ξέρετε… αὐτὴν ποὺ ὅλοι μας πλέον καταπίνουμε καθημερινῶς, εἶτε λόγῳ ῥυπάνσεως ἀτμοσφαιρικῆς, εἶτε λόγῳ τροφῶν εἶτε ἀκόμη καὶ μέσῳ τῶν ὑδάτων. Πάντως ἐπεὶ δὴ πολὺ ἀρέσει σὲ κάποιους τὸ νὰ ἐλέγχουν τὰ πάντα, πολλὰ κρύβουν, λίγα  μᾶς ἀποκαλύπτουν…
Καὶ πάντα ἀποκαλύπτονται τὰ λιγότερο ἐπικίνδυνα γιὰ αὐτούς… Συνέχεια

Καρκίνος τέλος, ἔρχονται τὰ νανοσωματίδια (μικροτσιπάκια) νὰ μᾶς σώσουν!!!

Functionalized, weakly cationic gold nanoparticles work in clumps to unzip DNA. Image credit: Yaroslava Yingling. Click image to enlarge.

Πάντα υπάρχουν Κερκόπορτες και τα νανοσωματίδια (μικροτσιπάκια)  κάνουν την θριαμβευτική τους είσοδο, στην «θεραπεία», από  που αλλού;

Από τον καρκίνο.

Την ασθένεια που πουλάει πιο πολύ.

Εδώ τα καλά τσιπάκια.

Mετά την χημειοθεραπεία και την σιωπηρή παραδοχή πλέον της αποτυχίας της, έρχεται η «καινούργια»’ θεραπεία.

Ἡ θανατηφόρος ἀπάτη τῆς χημειοθεραπείας.

Κάπου πρόσφατα είχα διαβάσει και για πρωτιά Έλληνα επιστήμονα, που θα σώσει τον κόσμο και αυτός με τα νανοσωματίδια.

Μάλιστα η έρευνά του χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7-IDEAS.

Συνέχεια

Τὸ «ἠλεκτρονικὸ αἷμα» τῶν ὑπολογιστῶν.

Ο δρ Πάτρικ Ρουχ δίπλα από τον πρότυπο «ζωντανό» υπολογιστή της IBM

Τὰ νεώτερα γιὰ τοὺς ὑπολογιστὲς φαντάζομαι πὼς τὰ μάθατε…
Τέλος πλέον στὰ γνωστὰ συστήματα δικτύου. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὁ ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς θὰ μιμεῖται στὰ πάντα τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτὴ ἦταν ἡ λογική τους…
Ποιός ὁ λόγος νά ἔχουμε ἕνα μηχάνημα χαζό; Συνέχεια