Χαμένες καὶ πραγματικὲς ἀξίες νομισμάτων καὶ κρυπτονομισμάτων

Τὸ ἐρώτημα ποὺ μὲ βασανίζει μὲ τὰ κρυπτονομίσματα (ἴσως ἡ ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιῶ νὰ μὴν εἶναι ἡ σωστή…), εἶναι τὸ ἑξῆς:

Παλαιά, τὰ νομίσματα ἦταν αὐτάξια, δηλαδὴ ἐμπεριεῖχαν τὴν ἀξία ποὺ ἐδήλωναν (σὲ χρυσό, ἀσήμι κτλ.). Δηλαδὴ ἐμπεριεῖχαν τὴν ἀξία τους, τὸ ἀντίκρυσμά τους.

Μετά, «κάποιοι» ἐσκέφθησαν ὅτι εἶναι πιὸ βολικό, ἀπὸ ἄποψη βάρους καὶ χρήσεως, νὰ εἶναι ἑτεράξια, δηλαδὴ ἡ ἀξία τους νὰ μὴν ἐμπεριέχεται, ἀλλὰ κάποιος νὰ ἐγγυᾶται γι’ αὐτὴν (συνήθως ἕνα Κράτος, ἢ μία Τράπεζα).
‘Ἔτσι, τὰ πρῶτα δολλάρια, ἀντιστοιχούσαν σὲ κάποιο βάρος χρυσοῦ.
Συνέχεια

Διαλύοντας τὴν Εὐρωζώνη

Τrump, Brexit, ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς, δυσαρέσκεια, φτώχεια καὶ τὰ συναφῆ, ἐπισπεύδουν τὴν διάλυση τῆς εὐρωζώνης, ἐνῶ οἱ Γερμανοί, ὅπως πάντα, παίζουν τὸ λατρευτό τους παιχνίδι, αὐτὸ τῆς καταστροφῆς ὅλων, λόγῳ πλεονεξίας, μὲ πρόσχημα τὴν δῆθεν «ὀρθοδοξία», χωρὶς νὰ θέλουν νὰ καταλάβουν τὸ ὁ,τιδήποτε. Συνέχεια

Χρῆμα τέλος!!!

Συζητήθηκε στὸ Νταβὸς καὶ ἤδη προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Πληρωμὲς μόνον μὲ πλαστικὸ χρῆμα. Συνέχεια

Περὶ χρηματοοικονομικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου

Ἐδῶ ἀπεδείχθη, ἀπὸ κάθε ἄποψη, ὅτι ὁ κακοποιὸς Μπαρουφάκης, παρουσίασε πλαστικὸ ἠλεκτρονικὸ δελτίο, ὡς εἰκονικὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀγοράζαμε μὲ κανονικότατο χρῆμα, καὶ ἡ ναζιστική-σιωνιστικὴ προπαγάνδα, ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ἐπιτρέπῃ σὲ πολλούς, νὰ κάτσουν καὶ νᾶ σκεφθοῦν, τὸ γιατὶ ῥὲ γαμῶτο νὰ φορτωθοὺν πλαστικό, ἠλεκτρονικό, εἰκονικὸ δελτίο-«χρῆμα» καὶ νὰ παραδόσουν ὅ,τι ἔχουν καὶ δὲν ἔχουν σὲ πραγματικὸ χρῆμα, στὴν συμμορία μπαρουφάκηδων!!!….

Περὶ χρηματοοικονομικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου Συνέχεια

Παρὰ τὰ προβλήματα ἀσφαλείας πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νὰ περάσουμε σὲ ἠλεκτρονικὸ νόμισμα!!!

Χάκερ έριξαν συστήματα των Τραπεζών και ζητούσαν λύτρα.

Το κράτος όμως επιμένει να βάλει μεσάζοντες όλων των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών και μεταξύ κράτους και πολιτών τους απατεώνες τοκογλύφους.

Παρὰ τὰ προβλήματα ἀσφαλείας πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νὰ περάσουμε σὲ ἠλεκτρονικὸ νόμισμα!!! Συνέχεια

Γιατί στή Σουηδία τό χρῆμα τείνει νά ἐξαφανιστῇ ἐντελῶς!

Στη Σουηδία, οι τράπεζες δεν δίνουν πια στους πελάτες τους μετρητά. Όχι εξαιτίας κάποιας κρίσης, που επέφερε περιορισμούς στη διακίνηση του χρήματος, όπως συμβαίνει στην Κύπρο, αλλά πολύ απλά, γιατί δεν είχαν ζήτηση για το χρήμα, με αποτέλεσμα  να αποφασίσουν να γυρίσουν την πλάτη σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

Η SEB, η Swedbank και η Nordea Bank έχουν διακόψει τις υπηρεσίες μετρητών στο 65-75% των καταστημάτων τους στη Σουηδία.

Με τους Σουηδούς να χρησιμοποιούν περισσότερο τις πιστωτικές κάρτες τους, το web και mobile banking, η ζήτηση για μετρητά μειώθηκε τόσο πολύ, ώστε Συνέχεια