Αὐτοσεβασμός…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Συνέχεια

Δὲν θὰ μᾶς …σώση κάποιος ἐὰν δὲν ἤμαστε ἕτοιμοι νὰ σωθοῦμε μόνοι μας!!!

Κυττῶ γύρω μου διαρκῶς καὶ βλέπω πολλοὺς ἐπιδόξους …«ἐθνοσωτῆρες», ποὺ τελικῶς, ἕνας πρὸς ἕναν, ἀποδεικνύονται μόνον προσχήματα γιὰ νὰ μᾶς …καθυστεροῦν. Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τῆς φιλοδοξίας τους, τῶν μηχανισμῶν στηρίξεώς τους, ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε λογῆς προπαγάνδας, σιγά-σιγά, ἕνας πρὸς ἔναν, ἀποδομῶνται καὶ ξεγυμνώνονται ἀπὸ πελατειακοὺς χειροκροτητές.
Κι αὐτό, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ἐφ΄ ὅσον ὅλο καὶ βουλιάζουμε σὲ ἀμέτρητες προδοσίες, τελικῶς εἶναι ἰδιαιτέρως εὐχάριστον, διότι μᾶς ὁδηγεῖ οτὸ νὰ ὑποχρεωθοῦμε, ἅπαντες, νὰ ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών μας, τῶν ζῳῶν μας καὶ τοῦ κοινοῦ μας μέλλοντος. Συνέχεια

Θὰ ἀγωνισθοῦμε ἢ θὰ τελειώσουμε…

Δὲν εἶναι μόνον τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας… Αὐτὸ ἁπλῶς εἶναι ἡ σταγόνα ποὺ ξεχειλίζει τὸ ποτήρι μὲ τὶς ἀμέτρητες προδοσίες…

Ἤξερε πολὺ καλὰ τὸ τί ἔκανε… Ἤξερε πάρα πολὺ καλά…
Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε…

Εἶναι ὅμως ἑκατοντάδες ἄλλες, καθημερινῶς, ἐδῶ καὶ τόσους αἰῶνες, ποὺ προστιθέμενες μεταξύ τους, συνθέτουν ἕνα περίπλοκο κουβάρι διαπλοκῆς, μισελληνισμοῦ καὶ μισανθρωπισμοῦ. Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει πιθανότης γιὰ «ἔξωθεν βοήθεια»…

Ὅλα δικά μας τὰ βήματα… Ὅλος δικός μας ὁ ἀνήφορος… Ὅλη δική μας ἡ διαδρομή. Ὅλες οἱ μάχες μόνον γιὰ ἐμᾶς. Ὅλοι οἱ ἀγῶνες δικοί μας. Ὅλα, μὰ ὅλα… Ἧττες μά, κυρίως οἱ πολυπόθητες Νίκες…
Συνέχεια

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…
…ποὺ θέλεις γιὰ τοὺς ἄλλους!!!

Γίνε ἡ Ἀλλαγή... Συνέχεια

Κάποιες …«θεραπεῖες» πονοῦν!!!

Οἱ βαθύτατες θεραπεῖες, αὐτὲς ποὺ στοχεύουν στὴν ἐπαναδόμησιν τοῦ ὀργανισμοῦ, συνήθως …«πονοῦν».
Εἶτε πονοῦν κυριολεκτικῶς εἶτε  ….μεταφορικῶς, ἐφ΄ ὅσον ὁ …ἀσθενὴς πρέπει νὰ κοπιάσῃ γιὰ νὰ θεραπευθῇ.
Ἰδίως ἐὰν ἡ ἀσθένεια ἤ ἡ πάθησις εἶναι βαρειά. Συνέχεια