Ποιά ἱστορία θά γραφῇ ἀπό τίς ἀνακαλύψεις στόν Ἄρη;

Ποιά ἱστορία θά γραφῇ ἀπό τίς ἀνακαλύψεις στόν Ἄρη;Ὑπάρχει ἡ ἱστορία τῆς Γῆς. Ἡ ἱστορία τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος…. Ἡ ἱστορία τοῦ σύμπαντος…
Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀνεκαλύφθησαν ἐκεῖ, στὸν Ἄρη, κατὰ τὸν  γεωλόγο Τζὸν Γκρότζινγκερ, θὰ γράψουν ἱστορία. Ποιάν ἱστορία ὅμως;

Εὑρέθησαν λοιπὸν ὀργανικὰ μόρια στὸν Ἄρη. 
Βέβαια, αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι τὸ πῶς ἐδημιουργήθησαν αὐτὰ τὰ ὀργανικὰ μόρια…
Συνέχεια

Τὸ HAARP ἀποπροσανατόλισε τό PHOBOS;

Διαβάζουμε κάποια ἐρωτήματα τῶν Ῥώσσων ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀπώλεια τοῦ ΦΟΒΟΣ, τοῦ ῥωσσικοῦ διαστημοπλοίου ποὺ προοριζόταν γιὰ τὸν Φόβο, τὸν δορυφόρο τοῦ Ἄρεως. 

Κάποιοι ἀναρωτῶνται γιὰ τὸ ἐὰν τὸ HAARP «ἔβαλε χεράκι» πρὸ κειμένου νὰ χαθῇ ἀπὸ τὴν πορεία του καὶ νὰ τὸ ἀναζητοῦν ὁπουδήποτε.

Συνέχεια

Ὁ φόβος τοῦ Φόβου.

Ἔκαναν μίαν ἐκτόξευσι οἱ  Ῥῶσσοι καὶ πᾶν νὰ μᾶς γεμίσουν φόβο. 

Ἀντὶ ὡς καλοὶ κι ἔμπειροι ἐπιστήμονες νὰ ἔχουν προβλέψει τὰ πάντα, αὐτοὶ ἔστειλαν ἕνα σκᾶφος στὸν δορυφόρον τοῦ Συνέχεια

Τώρα εἶναι ἕτοιμοι νὰ πᾷν στὸν Ἄρη.

Αὐτοὶ ἐδῶ εἶναι! Δὲν ξέρουν πὼς θὰ τοὺς ἀφήσουνε ἐδῶ… Χί χί χί..

Ἢ ἀκόμη χειρότερα, πὼς θὰ τοὺς ἀφήσουν ἐκεῖ μόνους τους…


Ἔτσι δὲν λέν;

Συνέχεια