Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν …ἔχασε;

Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν ...ἔχασε;1Τς τς τς…
Μὰ τὶ μᾶς λέτε καλέ…
Εἶχε ζωή ὁ Ἄρης;
Καί γιατί τήν ἔχασε αὐτήν τήν ζωή παρακαλῶ; Συνέβῃ κάτι; Τό γνωρίζετε; Κι ἐάν ναί, τί;

Ἕνα σοβαρὸ ἔντυπο, σὰν αὐτὸ τοῦ βήματος, (λέμε τώρα…!!!) δὲν θὰ παρουσίαζε μίαν τέτοιαν πληροφορία, ἐὰν δὲν ἔπρεπε νὰ τὴν παρουσιάσῃ!!! Δῆλα δὴ ἐὰν δὲν σκαρφιζόταν κάποιος, κάτι…
Βέβαια καμμία ἀναφορὰ σὲ κάποιο ἐπιστημονικὸ ἔντυπο, ὥς πηγὴ τῆς πληροφορίας. Οὔτε φυσικὰ κρύβεται κάποια ΝΑΣΑ ἀπὸ πίσω…. Αὐτὰ τὰ πράγματα ἐμφανίζονται …τυχαίως!!!
Λέτε μήπως νά ἀνακαλύψῃ τό Curiosity σέ λίγο κάποιον …Ἀριανό;
Λέτε νά μᾶς φέρουν καί τά μουσαφιριά συντόμως;
Νὰ σοβαρευτοῦμε λίγο ὅμως παρακαλῶ.
Σαφῶς καὶ ὑπάρχει ζωὴ στὸν Ἄρη. Ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλο σημεῖον τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος. Μόνον ποὺ εἶναι ζωὴ τέτοια, μὲ τὴν ὁποίαν ἀδυνατοῦμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε, ὅσο παραμένουμε στὸ σωματάκι μας καὶ στὴν Γῆ μας. Ἄλλως τὲ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅ,τι οὔτε ἔως τὴν Σελήνη δὲν μποροῦμε νὰ φθάσουμε, ἐὰν δὲν ἐξοπλιστοῦμε μὲ τὶς ἀναγκαῖες πόσοτητες ὐξυγόνου, τροφῆς καὶ ὕδατος.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἐδῶ καὶ καιρὸ μᾶς ἔχουν ἐπιβεβαιώσῃ οἱ ἐρευνητὲς πὼς στὸν Ἄρη ὑπάρχουν μικροοργανισμοί. Σαφῶς ὅμως, κυρίως λόγῳ τῆς ἀποστάσεώς του ἀπὸ τὴν Ἥλιο, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φιλοξενήσῃ ζωὴ σὰν τὴν δική μας. Αὐτὴ ἡ ἔκφρασις τῆς ζωῆς εἶναι ἀποκλειστικό μας προνόμιον!!! Καταδικό μας!!!
Τὸ τὶ ὑπάρχει στὸν Ἄρη, τὸ τὶ ἔχουν βρῇ καὶ τὸ τὶ ὁμολογοῦν ὅμως, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
Γιὰ παράδειγμα τὸ περίφημο πρόσωπον, ποὺ ἦταν πρόσωπον, ἀλλὰ δὲν ἦταν πρόσωπον. Μάλλιστα κατὰ τὴν ἀναζήτησίν μου στὸ διαδίκτυο βρῆκα κι αὐτὸ τὸ ταινιάκι,

 

ποὺ πολὺ μὲ διασκέδασε.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τὰ διαστημόπλοια πᾶνε κι ἔρχοντια. Πατήσια Παγκράτι τὸ ἔχουν κάνῃ. Τί στό καλό κόψιμο τούς ἔχει πιάσῃ μέ αὐτόν τόν Ἄρη τέλος πάντων; 
Ζωὴ ἔχει. Τὸ ἔχουν ἀποδείξῃ. Τά ὑπόλοιπα; Τί εἶναι; Τροφή στήν φαντασία μας ἤ κάτι περισσότερο; 

 

Φιλονόη.

 

Υ.Γ.Καλὸ θὰ ἦταν νὰ βλέπαμε τὸν Ἄρη μὲ μάτια ἀπὸ τὸν …Ἄρη. Ἀλλὰ τὸν βλέπουμε μὲ μάτια ἀπὸ τὴν Γῆ. Διαφορετικὸ τὸ ὀπτικὸ πεδίον… Διαφορετικὴ ἡ πρόσληψις τῆς πληροφορίας… Διαφορετικὰ καὶ αὐτὰ ποὺ μποροῦμε, ἤ δὲν μποροῦμε, νὰ δοῦμε. 

Οταν ο Αρης ήταν… Γη

Προσομοιώσεις αποκαλύπτουν την εικόνα του Κόκκινου Πλανήτη στο μακρινό παρελθόν

Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν ...ἔχασε;

Μια από τις εικόνες που δείχνουν μια «γήινη» όψη του Αρη
Ενας αμερικανός μηχανικός λογισμικού χρησιμοποιώντας δεδομένα της NASA δημιούργησε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του Αρη όπως αυτός ήταν πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, όταν επικρατούσαν συνθήκες παρόμοιες με αυτές της Γης – όταν δηλαδή στον Αρη υπήρχε νερό σε υγρή μορφή αλλά και ατμοσφαιρικές συνθήκες παρόμοιες με αυτές του πλανήτη μας. Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν αποκαλύπτουν μια εικόνα του Αρη στην οποία μοιάζει με δίδυμο αδελφάκι της Γης.Το μοντέλο δημιούργησε ο Κέβιν Γκιλ που έσπευσε να αναφέρει ότι οι εικόνες δεν αποτελούν απόλυτα πιστή ανασύνθεση των επιστημονικών δεδομένων για τον Αρη αλλά έχει γίνει η σχετική επεξεργασία ώστε η εικόνα του πλανήτη να προσομοιάζει με εκείνη της Γης.Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν ...ἔχασε;
Αλλη μια πιθανή όψη του Αρη στο μακρινό παρελθόν

 

βῆμα

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν …ἔχασε;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν …ἔχασε; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δῆλα δή ὁ Ἄρης εἶχε ζωή καί τήν …ἔχασε; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply