Μὲ τὴν φόρα ποὺ ἔχουν πάρῃ, τὸ ἐπόμενον εὕρημα θὰ εἶναι ἀνθρώπινο κρανίο!!!

 

Η περιοχή Elysium Planitia στον Άρη πλημμύρισε πριν από 500 εκατομμύρια έτη

Η περιοχή Elysium Planitia στον Άρη πλημμύρισε πριν από 500 εκατομμύρια έτη

Ξεκινήσαμε ἀπὸ ἀπεικονίσεις κεφαλῶν, ποὺ δὲν ἦταν κεφαλές, ἀλλὰ σκιάσεις, τὶς ὁποῖες δημιουργοῦσαν τὰ πέριξ ὄρη. 
Συνεχίσαμε μὲ οἰκισμούς, ποὺ δὲν ἦταν οἰκισμοί, ἀλλὰ ἐπίσης σκιάσεις ἀπὸ τὶς νεφώσεις, ἤ τέλος πάντων ἀπὸ τυχαῖες φωτογραφικὲς λήψεις, κατὰ τὴν διάρκεια καταιγίδων ἤ διαφορετικῶν θέσεων τοῦ Ἄρεως, σὲ σχέσι μὲ τὸν Ἥλιο.
Τώρα μαθαίνουμε πὼς ὁ Ἄρης εἶχε κατακλυσμούς, τόσο μεγάλους, ποὺ οὐσιαστικῶς ἄλλαξαν τὴν πορεία του κατὰ τὴν διάρκεια τῶν αἰώνων. 
Ξέρετε τί πιστεύω τώρα πιά;
Τὰ ἐπόμενα εὐρήματα θὰ εἶναι ἀνθρώπινα κρανία. 
Ὄχι, δὲν θὰ μᾶς τὰ ἀποκαλύψουν ἔτσι …εὔκολα!!! Θὰ μᾶς τὰ …προωθήσουν, μέσῳ διαρροῶν!!!
Γιατί ὅμως νά τό κάνουν κάτι τέτοιο; 
Μὰ εἶναι χρήσιμο!!!
Οὐσιαστικῶς θὰ μᾶς ἀποκαλύψουν μόνον ὅσα ἡ λογική μας, ἡ ἐκπαίδευσίς μας καὶ ἡ ἀντίληψίς μας ἐπιτρέπεται νὰ δεκτοῦν. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ κρατοῦν μόνον γιὰ τὸν ἑαυτόν τους. Τὰ πραγματικὰ εὐρήματα δὲν θὰ τὰ μάθουμε ἀκόμη. Τὰ χρειάζονται. 

Γιατί ἰσχυρίζομαι πώς θά μποροῦσαν νά βροῦν ἀνθρώπινα κρανία;
Ὄχι ἀπαραιτήτως διότι ὑπάρχουν, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν «ἐξωγήινη ζωή», ποὺ θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν ὡς λογική. Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, στὸν Ἄρη «βρεθοῦν» ἀνθρωποειδὴ ἤ ἴχνη τους, τότε αὐτομάτως θὰ μποροῦσαν νὰ βασιστοῦν στὶς «ἀποδείξεις» ποὺ τοὺς χρειάζονται, πρὸ κειμένου νὰ κάνουν καὶ τοὺς πλέον δυσπίστους νὰ ἀποδεκτοῦν τὴν «νέα πραγματικότητα» ποὺ ἔχουν σκηνοθετήσῃ

 Ὄχι, ὁ Ἄρης, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε, ζωὴ δὲν ἔχει. Ἐὰν φυσικὰ περιοριστοῦμε στὴν ἀντίληψιν ποὺ ἔχουμε περὶ τῆς ζωῆς. Διότι ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ζωῆς-ζωῆς, σαφῶς καὶ ὅλα τὰ ὀρατὰ κι ἀόρατα στὸ σῦμπαν ἔχουν ζωή. Ἁπλῶς ὄχι συμβατική, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἀντιληπτή,  μὲ τὰ δικά μας δεδομένα. Προσλαμβάνουμε πληροφορίες μόνον μὲ τὴν βοήθεια τῶν πέντε μας αἰσθήσεων. Ὄχι μὲ κάτι ἄλλο. Βάσει λοιπὸν αὐτῶν ποὺ διαθέτουμε, ναί, στὸν Ἄρη ζωὴ δὲν ὑπάρχει, διότι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε.
Βάσει ὅμως τῶν συμπαντικῶν δεδομένων; Μποροῦμε νά ἀποφανθοῦμε γιά κάτι τέτοιο μέ βεβαιότητα; Ἡ ὕλη, γιὰ παράδειγμα, ἔχει τήν μορφή πού ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε, γιά ὅλα τά σημεῖα τοῦ σύμπαντος; Ἤ ὄχι;

Ὅλα αὐτὰ λοιπὸν δὲν ἔχουν καμμίαν σημασία γιὰ κάποιους ποὺ θέλουν σκέτο νὰ ἐξουσιάζουν.  Ἐὰν πράγματι ἀντιληφθοῦν κάτι σημαντικὸ καὶ χρήσιμο στὸν Ἄρη, τὸ πιθανότερον εἶναι νὰ τὸ κρατήσουν γιὰ δική τους χρήσι. Ἐμεῖς θὰ μάθουμε μόνον αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι θέλουν καὶ τοὺς ἐξυπηρετοῦν. Συνεπῶς;

Καλὸ θὰ εἶναι νὰ προετοιμαζόμαστε ἀναλόγως. 
Τώρα πιὰ ἀκόμη καὶ κρανία ἀνθρώπων ἤ ἀνθρωποειδῶν περιμένω. 
Γιὰ νὰ δοῦμε…
Θά δοῦμε;

Φιλονόη. 

Ο κατακλυσμός του Αρη

Ευρήματα για γιγάντιες πλημμύρες στον πλανήτη

Πασαντίνα, Καλιφόρνια

Για πρώτη φορά οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο άνυδρος σήμερα Άρης βίωσε στο παρελθόν τουλάχιστον έναν μεγάλο κατακλυσμό. Εντοπίστηκε μια περιοχή που φέρει εμφανή τα σημάδια πλημμύρας και οι επιστήμονες συνεχίζουν την έρευνα για να αποκαλύψουν τόσο την έκταση των πλημμυρών όσο και τον ρόλο που έπαιξαν στις κλιματικές αλλαγές που συνέβησαν στον Κόκκινο Πλανήτη.
Ο χάρτηςΤα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί στην επιφάνεια αλλά και στο υπέδαφος του Άρη πολλές γεωλογικές διαμορφώσεις που παραπέμπουν σε διαφόρων ειδών κανάλια μέσα στα οποία έρεε νερό στο μακρινό αλλά και πιο πρόσφατο παρελθόν του πλανήτη. Ομάδα επιστημόνων χρησιμοποίησε το ραντάρ του δορυφόρου MRO που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον  Άρη και τον εξερευνά.Την ομάδα αποτελούν επιστήμονες της NASA, του Ινστιτούτου Smithsonian και του Ινστιτούτου Ερευνών Southwest στις ΗΠΑ. Επικέντρωσαν την προσοχή τους στην περιοχή Elysium Planitia που βρίσκεται στον ισημερινό του Άρη και στο παρελθόν είχε πληγεί από την ηφαιστειακή δραστηριότητα στον πλανήτη.Η περιοχή έγινε πεδίο ροής και συγκέντρωσης λάβας. Στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα μεγάλο κανάλι, το Marte Vallis που είναι θαμμένο κάτω από τη λάβα. Οι μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι το κανάλι αυτό έχει μήκος 185 χλμ. Με τα δεδομένα από το ραντάρ οι ερευνητές δημιούργησαν έναν τρισδιάστατο χάρτη του Marte Vallis. Ο χάρτης αποκάλυψε ότι το κανάλι έχει διπλάσιο βάθος από εκείνο που θεωρούσαμε ότι έχει.

Ο κατακλυσμός

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα χαρακτηριστικά του Marte Vallis παραπέμπουν σε πλημμύρα. Εκτιμούν ότι κάποια εποχή ο Άρης βίωσε γιγάντιες, όπως τις χαρακτηρίζουν, πλημμύρες που έπαιξαν κομβικό ρόλο στις δραματικές κλιματικές μεταβολές του Κόκκινου Πλανήτη. Όσον αφορά την πλημμύρα στο Marte Vallis οι ερευνητές υπολογίζουν ότι συνέβη πριν από περίπου 500 εκατομμύρια έτη.

«Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι το μέγεθος της διάβρωσης στο κανάλι είχε υποεκτιμηθεί και το βάθος του καναλιού είναι τουλάχιστον διπλάσιο από όσο πιστεύαμε. Η πηγή των πλημμυρών φαίνεται ότι είναι μεγάλα αποθέματα νερού που βρίσκονταν βαθιά στο υπέδαφος του Άρη. Έντονη τεκτονική και ηφαιστειακή δραστηριότητα άνοιξε δρόμους στο νερό για να ανέβει στην επιφάνεια. Η μελέτη μας εκτός των άλλων αποδεικνύει και τη χρησιμότητα των ραντάρ με τα οποία είναι εξοπλισμένοι οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε στοιχεία για την παρουσία του νερού στην επιφάνεια του Άρη και τον ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση της» αναφέρει ο Γκάρεθ Μόργκαν, επιστήμονας της NASA και μέλος της ερευνητικής ομάδας. Η έρευνα δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Science». 

 βῆμα

(Visited 49 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μὲ τὴν φόρα ποὺ ἔχουν πάρῃ, τὸ ἐπόμενον εὕρημα θὰ εἶναι ἀνθρώπινο κρανίο!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὲ τὴν φόρα ποὺ ἔχουν πάρῃ, τὸ ἐπόμενον εὕρημα θὰ εἶναι ἀνθρώπινο κρανίο!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὲ τὴν φόρα ποὺ ἔχουν πάρῃ, τὸ ἐπόμενον εὕρημα θὰ εἶναι ἀνθρώπινο κρανίο!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply