Πᾶρε ἕναν …ἄνδρα Μπούκουρα!!!

Ἐγὼ μάλλον πρέπει νὰ εἶμαι ἀπὸ ἄλλον πλανήτη. Δὲν ξέρω ἀπὸ ποιόν. Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸν δὲν εἶμαι… Ἀποκλείεται…
Δὲν καταλαβαίνω, δὲν συμμερίζομαι καὶ δὲν συμπονῶ τὸν ὁποιονδήποτε ἤ τὴν ὁποιανδήποτε, ἀρνεῖται νὰ πληρώσῃ τὸ τίμημα τῶν ἐπιλογῶν του (ἤ της).
Κι αὐτὸ ποὺ εἶδα στὴν βο(υ)λὴ νὰ συμβαίνῃ, μὲ τὸν Μπούκουρα, ποὺ ἔμπηξε τὰ κλάματα, σὰν κατακαϋμμένη χήρα, τί νά σᾶς πῶ;
Μὲ ξεπέρασε…

Ἤξερα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐγὼ τὰ ἤξερα αὐτά, πὼς ὅταν κάνῃς κάποιες ἐπιλογές, καλὲς ἤ κακές, ὀφείλεις καὶ νὰ πληρώσῃς τὸ ἀνάλογον τίμημα, ἐὰν δὲν «σοῦ βγοῦν».  Δὲν ἤξερα πὼς πᾶς σούρνοντας καὶ ἐκλιπαρῶντας γιὰ συγγνώμες, σὰν μετανοημένη μοιχαλίδα, γιὰ νὰ σώσῃς κάτι ἀπὸ τὰ ἄσωστα… Συνέχεια

Τζαβὲτ Ἀσλάμ ἤ ἄλλως μία ἀκόμη κουράδα στὸν ἀφρό.

Ὅλα τὰ γουρούνια, καθῶς καὶ οἱ κουρᾶδες, ἴδιαν μούρη ἔχουν. (Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τὰ συμπαθὴ γουρουνάκια... Ἔκφρασις εἶναι....)

Ὅλα τὰ γουρούνια, καθῶς καὶ οἱ κουρᾶδες, ἴδιαν μούρη ἔχουν. (Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τὰ συμπαθὴ γουρουνάκια… Ἔκφρασις εἶναι….)

Πρὸ μερικῶν μηνῶν (Μάϊος 2012), διαβάζαμε αὐτό:

Συνέχεια

Ὁ Κασιδιάρης, ἡ Κανέλλη, ἡ Δούρου καὶ ἡ κατάντια τῆς Ἑλλάδος.

Στὰ περισσότερα θὰ συμφωνήσω, ἀπὸ ὅσα ἀναφέρει ὀ Πύρινος Λόγος. 
Θέλω μόνον νὰ προσθέσω τὸ ἐξῇς: Γιὰ κάποιον λόγο θεωρῶ πλέον πὼς ὅλο αὐτὸ ἦταν ἐν τελῶς στημένο. 
Λίγο ἀπὸ πρὸ χθὲς ξεκίνησε, μὲ τὸν Πλεύρη. Στοῦ Παπαδάκη ὅμως τὴν εἶχαν ἐν τελῶς στημένη τὴν δουλειά. 
Κι ὁ Παπαδάκης φυσικὰ ἔπαιξε θαυμάσια τὸν ῥόλο του!
Γιατί πιστεύω κάτι τέτοιο; 
Ξεχνᾶτε τό κόψιμο τῶν ΕὐρωπΕων γιά τήν ἀπαγόρευσιν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;
Πῶς βγάζεις κάποιον ἐκτός νόμου; Μήπως ὅταν ὁ νόμος δέν τό ἐπιτρέπει, κάνεις τά πάντα νά φαίνονται …νόμιμα;
Γιὰ νὰ δοῦμε… Ἔχω δίκαιον; Συνέχεια

Γιατί κόντεψε νά κλάψῃ ὁ Καρατζαφέρης;

Εἴδατε; Σήμερα τὸν ἔγραψα σωστά!
Εἰλικρινῶς, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μαθαίνω καὶ ποὺ βλέπω νὰ συμβαίνουν, ἔχω ἀρχίσει νὰ τὸν λυπᾶμαι…
Ὄχι διότι δὲν ἀξίζει κάτι ἀπὸ  ὅσα παθαίνει…
Ὄχι φυσικά!
Ἀλλὰ νά, μίαν φυσικὴν τάσιν συμπονίας τὴν ἔχω… Ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ μεγαλύτερα καθάρματα τοῦ πλανήτου.. Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς μεγαλυτέρους ἐγκληματίες… Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἀθεράπευτα ἠλιθίους….
Συνέχεια

Ἀποδιοπομπαῖος τράγος κατήντησες…

Ἂχ βρὲ Τατσόπουλε, διάσημο σὲ κάναμε!!! Ἔως ἐχθὲς οὖτε ἡ μάνα σου δὲν σὲ ἤξερε….

Καὶ τώρα….

Λίγο παπαγαλίζοντας ὀθωμανοβερέμειες θέσεις… Λίγο ὑβρίζοντας (μὲ «βαθυτάτη ασθησι το στείου», τόσο βαθυτάτη ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τοῦ γελοίου!!!) ὅσα τὰ διάφορα «ἀφεντικά» σου, ὑπαγορεύουν…. Λίγο γελοιοποιῶντας καὶ τὸν …Βουκεφάλα ἀκόμη, προσομοιάζοντας ἑαυτόν (σου) ὡς ἕνα ἀπό τὰ ἄκρα του ( ποὺ μᾶλλον εἶναι καὶ τὸ μοναδικό μὲ τὸ ὁποῖον ἴσως νὰ μποροῦσες νὰ συγκριθῇς…) Ἔως καὶ οἱ Πλεύρης-Γεωργιάδης ἔφθασαν νὰ ἀσχολοῦνται μαζί σου!!!

Συνέχεια