Κράτος νταβατζήδων…

Ἔχετε ξανακούσει κάποιον νά ἔχῃ ποινικό δικαστήριο γιατί δέν κατέβαλε τόν ΦΠΑ ἀπό Τιμολόγιο πού ἔκοψε σέ Δημόσια Ὑπηρεσία καί τό ὁποῖο δέν τοῦ ἔχει πληρωθεῖ ἀκόμη, μετά ἀπό ἑννέα μῆνες, ἀπό τό Κράτος…;

Κράτος νταβατζήδων...

Ἤτοι δὲν τοῦ πλήρωσαν τὸν ΦΠΑ (ἆσε τὴν ἀξία τῶν ἐμπορευμάτων) καὶ τώρα τὸν διώκουν ποινικά, γιατὶ ὁ ἔλεγχος ἔδειξε ὅτι δὲν κατέβαλε τὸν ΦΠΑ ποὺ δὲν τοῦ πλήρωσαν…. Συνέχεια

Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἠλεκτρισμοῦ

Πόσο ἐλεεινοί καί τρισάθλιοι….

Ἦλθε ὁ λογαριασμὸς τῆς ΔΕΗ στὸ μαγαζί….
Κατανάλωσις ῥεύματος 71,60 €.
Δημοτικὰ τέλη, ΕΡΤ κλπ 219.42€.
Πληρωτέο ποσὸν …300,00 €!!!

Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἠλεκτρισμοῦ Συνέχεια