Λῳποδῦτες καὶ μαφιόζοι ἀλληλο-φαγώνονται

Τὸ 2009 μετὰ ἀπὸ τηλέφωνο τοῦ ἐδῶ διευθυντοῦ τῆς ἐν λόγῳ τράπεζης Ἀττικῆς, «ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν «ἐπιτυχημένοι» μηχανικοὶ νὰ μὴν λαμβάνουν δάνεια ἀπὸ τὴν «τράπεζά» τους» ἐπέρασα, γιὰ πρώτη φορά, τὸ κατώφλι τῆς τραπέζης. Συνέχεια

Λόγος γιὰ τὰ 100.000 τοῦ Πολάκη ἀλλὰ ὄχι γιὰ κάτι ἀλλὰ δανεικὰ …ἑκατομμύρια!!!

Συστημική Τράπεζα έδωσε δάνειο 24.500.000 ευρώ σε παράνομη εταιρεία, και ο Στουρνάρας «ψάχνει» τον Πολάκη για 100χιλιάρικα.
Κάνετε πολύ καλά όλοι κ.κ. Πολιτικοί κυβερνώντες της χώρας και δεν απαντάτε, οι Έλληνες ουδέποτε πρέπει να μάθουν ποτέ γιατί πληρώνουν τα σπασμένα των τραπεζών με κεφαλικό φόρο.

Συνέχεια

Δημόσιος Φορεύς, ὁ καταστολεύς μας

Τὸ παρὸν δημοσίευμα ξεκίνησε νὰ γράφεται τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013, ἀλλὰ γιὰ κάποιους λόγους ποὺ δὲν ἐνθυμοῦμαι, παρέμεινε ἀτελές. Ἀφορμὴ γιὰ νὰ ξεκινήσῃ νὰ γράφεται ἦσαν τὰ ΚΕΠ καὶ ἡ …παλαβομάρα ποὺ αὐτὰ καθρεπτίζουν.

Μὲ ἕνα κράτος ἀράχνη, ποὺ ὅμως ἀδυνατεῖ, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς δὲν θέλει, νὰ ἐλέγξῃ τὸ ὁ,τιδήποτε…
Μὲ μίαν νοοτροπία δημοσίου ὑπαλλήλου, σχεδὸν στὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν κρατικῶν λειτουργῶν…..
Μὲ μίαν κοινωνία ποὺ ἔχει μάθη νὰ ἀντιμετωπίζῃ ὁποιανδήποτε συναλλαγή της μαζύ τους, εἶτε μὲ τρόμο εἶτε μὲ τὸ χέρι στὴν τσέπη…
Μία μόλυνσις εἶναι ὅλο αὐτὸ ποὺ λέγεται σήμερα δημόσιος φορεύς… Κρατικὸς μηχανισμός… Κράτος….
Γιατί; Μήπως ἔτσι μᾶς ἔμαθαν; Μήπως ἀκόμη καί σέ αὐτόν τόν τομέα μᾶς τά ἔμαθαν λάθος;

Συνέχεια

Διαφθορά, «δικαιοσύνη» καὶ ἀσυδοσία

Γράφει ὁ Ἐμμανουὴλ (Μανώλης) Χατζησάββας, πρώην πράκτωρ τῆς ΕΥΠ.

Ἡ διαδρομὴ τοῦ μαύρου χρήματος Συνέχεια

Δὲν βγαίνει λέμε τὸ κορίτσι…

 

Τὸ διάβασα καὶ δὲν τὸ πίστευα.

Ἡ Ἐλενίτσα μας ἡ Κουντουρᾶ, ἡ πρόθυμος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δάνειο τῶν 830.000 εὐρὼ ποὺ ἔχει πάρη ἀπὸ τὴν Ἐθνική.
Καὶ τὸ ὁποῖο-μὲ κυβερνητικὴ παρέμβαση- ἐρύθμισε.
Πῶς λέτε;
Πληρώνοντας δόση …600 εὐρῶ τὸν μῆνα.
Συνέχεια

Βιώνοντας (ὡς …ἀνέκδοτον!!!) τὴν προπαγάνδα περὶ …«ἀναπτύξεως»!!!

Το ανέκδοτο της αναπτύξεως σε πέντε (5) σημεία.

  1. Ο συντελεστής φόρου στις επιχειρήσεις στην χώρα είναι 29%.
    Στην Αλβανία είναι 15%, στα Σκόπια και την Βουλγαρία 10%.
  2. Οι εργοδοτικές εισφορές στην χώρα είναι σε ποσοστό 24,6%.
    Στην Αλβανία είναι 15%, στα Σκόπια 0% και στην Βουλγαρία 18,5% αντίστοιχα. Συνέχεια