Ζοῦν ἀνάμεσά μας

Ὁποῖος ἔχει προβλήματα μὲ τὴν αὔρα του, μὲ τὸ κάρμα του, μὲ πνεύματα ἢ οἰνοπνεύματα, μὲ ἐκτοπλάσματα ἢ νεοπλάσματα ἢ καταπλάσματα, μὲ φαντάσματα ἢ ξεράσματα, ἐδῶ ὁ σωτήρας!

Συνέχεια

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι νοσοκομεῖο ἀλλὰ εἶναι κάτι …χειρότερο κι ἀπὸ κοτέτσι!!!

Ὄοοοχι… δὲν πρόκειται γιὰ κοτέτσι!!!
Πρόκειται γιὰ κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ κοτέτσι!!!
Πρόκειται γιὰ τὸ νοσοκομεῖον «Ἅγιος Δημήτριος» στὴν Θεσσαλονίκη!!!

This slideshow requires JavaScript.

Συνέχεια

Δηλώνεις καὶ …σώνεις!!!

Θὰ εἶχε κάποιος τὴν εὐγενή καλοσύνη νὰ μᾶς δείξῃ τὶς πολεοδομικές ἄδειες:

  • α. τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (λέμε τώρα…)
  • β. τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου καὶ
  • γ. τοῦ πρωθυπουργικοῦ μεγάρου; Συνέχεια
Θές νά βοηθήσῃς τούς πληγέντες;

Μέ χρῆμα;
Ὡραία… Πολὺ καλὰ θέλεις…
Πρῶτα ὅμως πρέπει νὰ πληρώσῃς φόρους (συμμορία τῶν 300 καὶ λοιποὶ παρατρεχάμενοι), μετὰ νὰ πληρώσῃς τὸν (κάθε) ΑΝΤΕΝΑ καὶ μετά, ἐὰν κάτι περισσεύσῃ, ἴσως (ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον) νὰ φθάσουν τὰ ψίχουλα στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη.
Βρῆκαν ἐν ὀλίγοις μίαν ἀκόμη εὐκαιρία νὰ βάλουν τὸ χέρι στὴν δική μας τσέπη…
Τὸ χέρι τους στὴν τσέπη, γιὰ νὰ καλύψουν τοὐλάχιστον αὐτοί, ὡς ἐπιχείρησις, φόρους καὶ τέλη (ὑπὲρ πληγέντων) δὲν τὸ βάζουν.
Καὶ φυσικά, πρῶτος καὶ καλλίτερος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ἔρχεται νὰ εἰσπράξῃ τὴν …μερίδα τοῦ λέοντος, ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως τὴν (μή) ἀλληλεγγύη του, ἀξιώνοντας φόρους καὶ τέλη, ἀκόμη καὶ γιὰ τόσο μικρὲς εἰσφορές.

Συνέχεια

Ὥρα πλιατσικολογήματος καὶ στὴν …ἐθελοντικὴ προσφορά!!!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουν μετακομίση στὴν …Ῥαφήνα καὶ στὸν Μαραθώνα οἱ μισοὶ νόμιμοι καὶ παράνομοι μετανάστες τῆς Ἀθήνας.

Ὁ λόγος; Συνέχεια

Δασοπυρόσβεσις σημαίνει εὐκαιρίες γιὰ …διορισμούς!!!

Εἶναι νὰ τοὺς ἀρχίσῃς στὶς σφαλιάρες καὶ νὰ σταματᾷς μόνον ὅταν κουρασθῇς…

  • 18 Ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου ἐμπλέκονται στὴν πρόληψη πυρκαΐων…
  • 8 Ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου ἐμπλέκονται στὴν δασοπυρόσβεση…
  • 6 Ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου ἐμπλέκονται στὴν ἀποκατάσταση…

Συνέχεια