Ζήτω ἡ …«ἀλήθεια» τῆς Δύσεως λοιπόν!!!

Νὰ μᾶς ζήσῃ ἡ …«ἀλήθεια» λοιπόν!!!!
Τίποτα πιὰ δὲν εἶναι ὅπως φαίνεται.

Συνέχεια

Μποροῦν, ἀλλά θά τολμήσουν νά καταστρέψουν τόν πλανήτη;

Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ κτυπήσουν, μὲ βάσιν τὴν Νέα Ὑόρκη ἤ τὴν Νεβάδα ἤ τὸ Σικάγο, τὴν Κίνα, τὸ Ἀφγανιστὰν ἤ τὴν Ἰταλία.
Οἱ Ῥῶσσοι πάλι ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν, μὲ βάσιν τὴν Μόσχα, νὰ κτυπήσουν ἤ τὴν Νέα Ὑόρκη, ἤ τὸ Σίδνεϋ ἤ τὸ Μπουένος Ἄιρες.
Οἱ Κινέζοι ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν, μὲ βάσιν τὸ Πεκίνο, νὰ κτυπήσουν τὴν Ἀθήνα ἤ τὸ Λονδίνο ἤ τὴν Βεγγάζη.
Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὸν Ἀραβικὸ κόσμο, τὸν Κινεζικὸ καὶ τὸν Ῥωσσικό.
Οἱ Ἰρανοὶ ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὴν Κίνα ἤ τὴν Ἰνδία ἤ τὴν Εὐρώπη.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν Ἀφρικὴ ἤ τὴν Ἀσία ἤ τὴν Ὠκεανία.
Κι αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπισήμως γνωστὰ ὅπλα καταστροφῆς καὶ ἰσοπεδώσεως.

Συνέχεια

Ζήτω τά (βρεταννικά) νησιά Φώκλαντ;

Μὲ ῥωτᾶτε γιὰ τὸ Υ/Β τῆς Ἀργεντινῆς (ποὺ ἐβυθίσθη)!
Δὲν γνωρίζω τὶ συνέβη ἀλλὰ ἔχω μίαν ἐρώτηση νὰ κάνω, ποὺ μόνον ἡ Τερέζα Μέϊ μπορεῖ νὰ ἀπαντήσῃ:

Τό πυρηνικό Υ/Β τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, τὸ HMS Audacius, ποὺ εἶναι γνωστὸς φονιὰς Υ/Β καὶ κάνει ὄσο θόρυβο κάνει κι ἕνα …νεογέννητο δελφίνι, ποῦ εὑρίσκετο τό ἐπίμαχο χρονικό διάστημα;
Συνέχεια

Γιὰ τὴν Εἰρήνη ποὺ …ξεχάσαμε!!!

6 Αὐγούστου 1945
Ῥίψις ἀτομικῆς βόμβας στὴν Χιροσίμα.

«Ἂν χίλιοι ἥλιοι λάμψουν ταὐτοχρόνως μίαν ἠμέρα στὸν οὐρανό,
ἴσως νὰ φανῇ σὰν τὴν μεγαλοσύνη τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ…
…ἀλλὰ θὰ εἶναι ὁ θάνατος…
…ὁ καταστροφέας τοῦ  κόσμου».
Μαχαμπαρᾶτο Ἀρχαῖο Ἰνδικὸ Κείμενον.

Συνέχεια

Βρεταννοί πίσω ἀπό τό ἰσραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα;

Ἐλααααα, δὲν τὸ πιστεύω!!!
Γίνονται τέτοια πράγματα;;;;

Φάκελλοι ποὺ συνδέουν τὴν Βρεταννία μὲ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰσραὴλ ἐξηφανίσθησαν ἀπὸ τὰ Ἐθνικὰ Ἀρχεῖα τῆς Βρεταννίας! Συνέχεια

Ἑορταστικὴ σιωπὴ πρὸ τῆς καταιγίδος

Τὰ γεγονότα τρέχουν παγκοσμίως μὲ ἰλιγγιώδεις ταχύτητες καὶ φαίνονται νὰ εἶναι πλέον μὴ διαχειρίσιμα.

Ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση, μέσῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ποὺ ἐπεχειρήθη καὶ μᾶλλον ἀπέτυχε, φαίνεται πὼς περνᾶμε στὴν φάση τῆς γεωπολιτικῆς διαχειρίσεως. Συνέχεια