Ζήτω ἡ …«ἀλήθεια» τῆς Δύσεως λοιπόν!!!

Νὰ μᾶς ζήσῃ ἡ …«ἀλήθεια» λοιπόν!!!!
Τίποτα πιὰ δὲν εἶναι ὅπως φαίνεται.

Μὲ προπαγάνδα καὶ παραπληροφόρηση δηλητηριάζουν τὴν καθημερινότητά μας.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἔφεραν οἱ Ἀγγλοι τὸν κόσμο ὁλόκληρο σὲ πορεία συγκρούσεως μὲ τὴν ὑποτιθεμένη δηλητηρίαση τῶν Ῥώσσων πρακτόρων, μὲ τὸ δηλητήριο πού, δῆθεν, κατεσκεύασαν κι ἐχρησιμοποίησαν οἱ Ῥῶσσοι, ἔρχεται τώρα τὸ ἐπίσημο πόρισμα ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες τοῦ Ἐλβετικοῦ Ἰνστιτούτου Προστασίας Πυρηνικῶν-Βιολογικῶν καὶ Χημικῶν Ὅπλων, γιὰ νὰ βάλῃ τὰ πράγματα στὶς σωστές τους θέσεις.

Τὸ δηλητήριο λοιπόν, ποὺ παρέλαβαν καὶ ἀνέλυσαν ἀπὸ τὸ Salisbury στὴν «ὑπόθεση Σκρίπαλ», εἶναι τὸ «ΒΖ», τὸ ὁποιο ὅμως οὐδέποτε παρεσκευάσθη στὴν Ῥωσσία, ἀλλά, ἀντιθέτως, πρόκειται γιὰ ἕνα νευροτοξικὸ χημικὸ δηλητήριο ποὺ παράγεται στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, στὶς Η.Π.Α., καθὼς καὶ σὲ ἄλλες, «τρίτες, φιλικὲς χῶρες τῆς Δύσεως»!!!

Ὅσους πυραύλους καὶ ἂν ἐπιστρατεύσουν, τὸν πολεμο τὸν ἔχουν ἤδη χάση.
Ἡ «Δῦσις» καὶ οἱ «φιλικές της χῶρες» ἡττήθησαν ἀνεπανόρθωτα καὶ γιὰ πάντα!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ζήτω ἡ …«ἀλήθεια» τῆς Δύσεως λοιπόν!!!

  1. Καὶ ἐπὶ τὸ ὀρθότερον καὶ πληρέστερον, TRUST NO ONE.
    Καὶ ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον, ‘Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν Ἥλιον ἄστω καὶ ἄν δίκην ἡλίου ὑφίστανται τὰ πλήθη τῶν μουροχαύλων ἤ ἐπὶ τὸ εὐγενέστερον, λαῶν !

Leave a Reply