Χωρὶς «Καρανίκες» εἴμαστε …τίποτα!!!

Παρὰ πολὺς κόσμος μπερδεύει συστηματικὰ τὸν Καρανίκα μὲ τοὺς Καρανίκες. Ὅταν λέμε καὶ γράφουμε «Καρανίκας» ἐννοοῦμε σχεδὸν πάντα Καρανίκες. Καὶ αὐτὸ ἀρκετοὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν.

Διότι ὁ Καρανίκας ἔχει πάψη ἀπὸ καιρὸ νὰ εἶναι πρόσωπο ὑπαρκτό, μὲ σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ ἀποτελεῖ ἰδέα, σύμβολο καὶ ὀνομασία μιᾶς ὁλοκλήρου εὐγενοῦς τάξεως ἀνθρώπων ποὺ παράγονται ἀπὸ τὰ κόμματά μας, κάθε ἀποχρώσεως.

Γιὰ παράδειγμα θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ὀνοματίσω χαλαρὰ τώρα ποὺ μιλᾶμε κάπου τριάντα (30) συγκεκριμένα ὀνόματα Καρανικῶν τῆς ΝΔ. Πολλοὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι τῆς κατηγορίας «βᾶλε τον κάπου, δὲν κάνει γιὰ τίποτα».
Ή καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀκόμη, ποὺ μᾶς ἄφησε εὐτυχῶς/δυστυχῶς χρόνους.
Αὐτοὺς ὅλους τοὺς ὀνομάζουμε τρυφερὰ Καρανίκες, γιὰ νὰ δηλώσουμε τὶς ἄυλες, αἰθέριες ἰδιότητές τους.

Τὰ προσεχεῖ ὁ κόσμος αὐτά. Εἶναι ἰδιομορφίες καὶ ἐργαλεῖα τῆς γλώσσης, κάθε γλώσσης, χωρὶς τὰ ὁποῖα χάνεται ἡ ποίησις ἀπὸ τὴν ζωή μας. Καὶ χωρὶς ποίηση εἴμαστε τίποτα.

Ὅλοι λοιπὸν συγκρίνουν τοὺς μισθοὺς τῶν πιλότων μὲ αὐτοὺς τοῦ Καρανίκα, ἀλλὰ οὐδεὶς σκέφθηκε νὰ τοὺς συγκρίνει μὲ αὐτοὺς τῶν νυσταγμένων πταισματοδικῶν, τὸ ὕψος τῶν ὁποίων προκύπτει ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ Σύνταγμα.

Ἀλλὰ ξέχασα, οἱ πταισματοδίκες τὸ ἀξίζουν ἐπειδὴ δουλεύουν πολύ. Ἆσε ποὺ χρειάζονται καὶ κῦρος γιὰ νὰ κάνουν τὴν δουλειά του καὶ τὸ κῦρος σήμερα εἶναι ὅτι βροντᾶ ἡ τσέπη σου. Γουάτεβα, τέλος πάντων, στὸ κάτω κάτω τὸ βασικό μας πρόβλημα εἶναι ὁ Σύριζα. Ὅλα τὰ ἄλλα ἀφορμὲς εἶναι.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Υ.Γ. Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ὁ (κατ’ ἀντιστοιχίαν τοῦ κάθε «Καρανίκα») συμβολικὰ ἀναφερόμενος «πταισματοδίκης», μπορεῖτε νὰ βάλετε ὁποιονδήποτε σύμβουλο θέλετε ἐσεῖς ἀντὶ αὐτοῦ.

εἰκόνα

(Visited 1,828 times, 1 visits today)
One thought on “Χωρὶς «Καρανίκες» εἴμαστε …τίποτα!!!

Leave a Reply