Γιὰ τὴν Εἰρήνη ποὺ …ξεχάσαμε!!!

6 Αὐγούστου 1945
Ῥίψις ἀτομικῆς βόμβας στὴν Χιροσίμα.

«Ἂν χίλιοι ἥλιοι λάμψουν ταὐτοχρόνως μίαν ἠμέρα στὸν οὐρανό,
ἴσως νὰ φανῇ σὰν τὴν μεγαλοσύνη τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ…
…ἀλλὰ θὰ εἶναι ὁ θάνατος…
…ὁ καταστροφέας τοῦ  κόσμου».
Μαχαμπαρᾶτο Ἀρχαῖο Ἰνδικὸ Κείμενον.

Ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Χιροσίμα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, σὰν σήμερα στὶς 6 Αὐγούστου τοῦ 1945.

Ἕνα ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ τοὐλάχιστον 200.000 θύματα σὲ βάθος χρόνου, ποὺ ἄλλαξε τὸν ῥοῦ τῆς ἱστορίας.

Μία πράξις τῶν Ἀμερικανὼν δῆθεν γιὰ νὰ τελειώσουν τὸν πόλεμο μὲ λιγότερα θύματα, ἀλλὰ ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἔβαλε τὴν ἀνθρωπότητα σὲ πορεία εἰρήνης, ἀλλά, ἀντιθέτως, ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν τρελλὴ κούρσα τῶν πολεμικῶν ἐξοπλισμῶν ποὺ ἐπηκολούθησε καὶ ποὺ συνεχίζεται ἔως τὶς ἡμέρες μας, φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ κατέχουν πυρηνικὰ ὅπλα μέχρι καὶ χῶρες ὅπως τὸ Πακιστὰν καὶ ἡ Βόρειος Κορέα.

Καὶ ἕπεται συνέχεια.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply