Δὲν νοεῖται τέχνη μὲ ἐπιχορηγήσεις

Ὅσοι προσεχώρησαν ἀπὸ τὴν κεντροαριστερά, ἢ ἦσαν στὰ νειάτα τους καὶ στὰ πανεπιστήμια ἀριστεροχαρούμενοι ἀλλὰ τώρα προσεχώρησαν (ἐπὶ τέλους) στὴν πραγματικότητα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ταινία τοῦ Γαβρᾶ γιὰ τὸν Βαρουφάκη, μία παρατήρησις:

Ἡ ἡρωοποίησις (γιὰ αὐτὸ πρόκειται) τοῦ Βαρουφάκη, εἶναι ἀνάλογος τῆς ἡρωοποιήσεως ποὺ ἔκανε αὐτὸ τὸ συστηματάκι στὸν ἀείμνηστο βουλευτὴ Λαμπράκη, μὲ τὴν ταινία τοῦ Γαβρᾶ, ὅπου ἐνέπλεξαν τὴν παρέμβαση τῶν ἀνακτόρων καὶ τῆς κυβερνήσεως Καραμανλῆ, ὅταν στὴν οὐσία ἦταν ἐπίθεσις παρακρατικῶν, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦσαν παιδιὰ ἀφ’ ἑνὸς μὲν φτωχά, ἀφ’ ἐτέρου δὲ θύματα τῆς κομμουνιστικῆς ἀγριότητος τοῦ 43-49. Συνέχεια

Χαρά τῆς τέχνης ἤ …σκουπίδια σκορπίζουν;

Μὴν τρομάζετε… Δὲν εἶναι κάποια σκηνὴ πολέμου σὲ χώρα τοῦ Τρίτου Κόσμου…
Πρόκειται γιὰ τὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πειραιῶς…

Συνέχεια

Τέχνη γιά λίγους ἤ γιά ὅλους;

 Στὴν ἀρχή, ἡ τέχνη ἦταν γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Ἔπειτα ἔγινε μία τέχνη γιὰ τοὺς λίγους καὶ μίαν τέχνη γιὰ τοὺς πολλούς.

Ἀργότερα ἡ τέχνη τεμαχίσθηκε σὲ ἀκόμη περισσότερα κομματάκια, σὲ ἐξειδικευμένη τέχνη γιἂ μικρὲς ὁμάδες συγκεκριμένου γούστου καὶ σὲ τεχνοκλάμπ.
Συνέχεια

Νὰ τὶ σημαίνει τέχνη…

Νὰ τὶ σημαίνει τέχνη: Νὰ τὶ σημαίνει τέχνη...
«Modern Rome»
ἀπὸ τὸν Giovanni Paolo Pannini (1757),
Μουσεῖο Λούβρου, Γαλλία.

Συνέχεια

Αὐτὸ εἶναι τέχνη!

Επάνω, οι βόστρυχοι των μαλλιών συστρέφονται με χάρη και οι πλεξίδες σχηματίζουν στεφάνια στο κεφάλι της νεαρής Αμερικανίδας που είναι χτενισμένη όπως οι αρχαίες ελληνίδες Καρυάτιδες. Αριστερά, οι μαρμάρινες Καρυάτιδες όπως εκτίθενται στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Επάνω, οι βόστρυχοι των μαλλιών συστρέφονται με χάρη και οι πλεξίδες σχηματίζουν στεφάνια στο κεφάλι της νεαρής Αμερικανίδας που είναι χτενισμένη όπως οι αρχαίες ελληνίδες Καρυάτιδες. Αριστερά, οι μαρμάρινες Καρυάτιδες όπως εκτίθενται στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Ναί, κομμωτική…

Ἀλλά τί κομμωτική; Τέχνη; Ὑπάρχει κι αὐτή;
Μὲ πρότυπο τὰ κτενίσματα ἀπὸ τὶς Καρυάτιδες δημιούργησαν κυριολεκτικῶς ἔργα τέχνης σὲ κεφάλια ἀνθρώπων.
Ἀλήθεια, δέν μᾶς κάνει ἐντύπωσιν τό γεγονός τῆς λεπτομερείας τοῦ κτενίσματος;
Πόσο μεγάλην σημασία τέλος πάντων ἔδιδαν οἱ παπποῦδες μας στό κάλλος;
Καί τί εἴμαστε ἐμεῖς; Μακρινοί συγγενεῖς πού ξέχασαν ἀκόμη καί τήν ῥίζα τους;
Συνέχεια