Νὰ τὶ σημαίνει τέχνη…

Νὰ τὶ σημαίνει τέχνη: Νὰ τὶ σημαίνει τέχνη...
«Modern Rome»
ἀπὸ τὸν Giovanni Paolo Pannini (1757),
Μουσεῖο Λούβρου, Γαλλία.

Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀτάλαντα, ποὺ παριστᾶνουν τοὺς δῆθεν καλλιτέχνες σήμερα, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ παράξουν τέχνη, παρὰ μόνον σκουπίδια μοντέρνας κακοτεχνίας.
Διότι δὲν ἔχουν κανένα ταλέντο.
Ἡ «μοντέρνα τέχνη» εἶναι ἄλλο ἕνα ὄνομα γιὰ τὴν «ἔλλειψη ταλέντου»…

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκόνα

(Visited 305 times, 1 visits today)
Leave a Reply