Ἔτη πολλὰ τοῖς φιλτάτοις καὶ φιλτάταις, Ἀντωνίοις καὶ Ἀντωνίαις.

Antonius zur Predigt
Die Kirche findt ledig.
Er geht zu den Flüssen
und predigt den Fischen;

Ἔτη πολλὰ τοῖς φιλτάτοις καὶ φιλτάταις, Ἀντωνίοις καὶ Ἀντωνίαις.
Κάθε τέτοιαν ἡμέραν, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ἐκείνου τοῦ ἐναρέτου ἀναχωρητοῦ ἀλλὰ καὶ κοινοβιάρχου (τοῦ ὁποίου τὰ ὁράματα πάντοτε τὰ ἐζήλευα…), ἡ σκέψις μου στρέφεται εἰς ἕναν ἄλλον ἅγιον Ἀντώνιον. Ὄχι δικὸν μας. Ἕνα «φράγκον» Ἀντώνιον καὶ μάλιστα θερινῶς ἑορτάζοντα.. Συνέχεια

Χρόνια σου πολλά Ἄλ!

17 Ἰανουαρίου 1899.
Χρόνια σου πολλά Ἄλ, ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις σου.
Ἡ Ἑλλὰς θὰ σὲ λατρεύῃ πάντοτε, λατρευτὲ Σικελέ! Συνέχεια

Ἐπέκτασις τῶν συγκρούσεων στὸ Ναγκόρνο-Καραμπᾶχ

Η σύγκρουση στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κλιμακώθηκε κατά την διάρκεια της νύκτας του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες, με χρήση τεθωρακισμένων, πυροβολικού και στρατιωτικών αεροσκαφών. Το Μπακού και το Ερεβάν κατηγορούν το ένα το άλλο για την έναρξη των εχθροπραξιών.
Η σειρά των γεγονότων:
3 Απριλίου 2016
11:27 GMT

Η Γαλλία ενημερώνει ότι η συνεδρίαση των μεσολαβητών για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα πραγματοποιηθεί στην Βιέννη στις 5 Απριλίου. Συνέχεια

Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;

 

Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;Πέντε μοναστήρια, ποὺ προσέφυγαν στὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια, ἐκτιμοῦσαν τὴν περιουσία τους στὸ ἀστρονομικὸν ποσὸν τῶν ὀκτὼ (8)τρισεκατομμυρίων δραχμῶν!!!
Τὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο τὸ ἐξετίμησε σὲ τρία (3) τρισεκατομμύρια δραχμές.
Τὰ 2500 μοναστήρια καί ναοί, σὲ ὅλην τὴν χώρα, πόσης ἀξίας περιουσία λέτε νά διαθέτουν;
Συνέχεια

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς Νοήσεως.

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς Νοήσεως.Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

  Οἱ θετοὶ νόμοι δὲν μποροῦν νὰ καθορίζουν ποῖα διανοήματα δέχεται ὡς ὀρθὰ ἡ νόησή μας καὶ ποῖα ἀποκρούει ὡς παράλογα. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει οὔτε κάθε νόηση χωριστά. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι βασικοὶ νόμοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰσχὺ γιὰ κάθε νόηση μὲ καθολικὸ καὶ ἀπόλυτο χαρακτήρα. Αὐτοὶ λέγονται θεμελιώδεις νόμοι τῆς νοήσεωςλογικὲς ἀρχές. Αὐτὲς τὶς λογικὲς ἀρχὲς διετύπωσαν ὁ Παρμενίδης, ὁ Πλάτων καὶ ἄλλοι φιλόσοφοι, τὶς ὁποῖες ὁ Ἀριστοτέλης ὀνόμασε «πρῶτες ἀρχές» «ἀξιώματα». Αὐτὰ τὰ θεμελιώδη ἀξιώματα τῆς νόησης εἶναι τέσσερα: Συνέχεια

Ἀφοῦ «σ’ ἀρέσουν τ᾿ ἀψηλά καὶ τὰ χλιδάτα»…

Ἐν Ὀλύμπῳ -ἂν καταφέρῃς νὰ βρεθῆς ποτέ κατὰ κορφὴ μεριά-, δὲν τρῶνε ἐκεῖ μήτε φιλὲ μινιὸν ὤ σὼς ντὲ Μαντερά, μήτε τὸ κέτερινγκ σοῦ φέρνει τσίζμπέργκερ. Συνέχεια