Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;

Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;Πέντε μοναστήρια, ποὺ προσέφυγαν στὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια, ἐκτιμοῦσαν τὴν περιουσία τους στὸ ἀστρονομικὸν ποσὸν τῶν ὀκτὼ (8)τρισεκατομμυρίων δραχμῶν!!!
Τὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο τὸ ἐξετίμησε σὲ τρία (3) τρισεκατομμύρια δραχμές.
Τὰ 2500 μοναστήρια καί ναοί, σὲ ὅλην τὴν χώρα, πόσης ἀξίας περιουσία λέτε νά διαθέτουν;
Συνέχεια

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς Νοήσεως.

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς Νοήσεως.Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

  Οἱ θετοὶ νόμοι δὲν μποροῦν νὰ καθορίζουν ποῖα διανοήματα δέχεται ὡς ὀρθὰ ἡ νόησή μας καὶ ποῖα ἀποκρούει ὡς παράλογα. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει οὔτε κάθε νόηση χωριστά. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι βασικοὶ νόμοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰσχὺ γιὰ κάθε νόηση μὲ καθολικὸ καὶ ἀπόλυτο χαρακτήρα. Αὐτοὶ λέγονται θεμελιώδεις νόμοι τῆς νοήσεωςλογικὲς ἀρχές. Αὐτὲς τὶς λογικὲς ἀρχὲς διετύπωσαν ὁ Παρμενίδης, ὁ Πλάτων καὶ ἄλλοι φιλόσοφοι, τὶς ὁποῖες ὁ Ἀριστοτέλης ὀνόμασε «πρῶτες ἀρχές» «ἀξιώματα». Αὐτὰ τὰ θεμελιώδη ἀξιώματα τῆς νόησης εἶναι τέσσερα: Συνέχεια

Ἀφοῦ «σ’ ἀρέσουν τ᾿ ἀψηλά καὶ τὰ χλιδάτα»…

Ἐν Ὀλύμπῳ -ἂν καταφέρῃς νὰ βρεθῆς ποτέ κατὰ κορφὴ μεριά-, δὲν τρῶνε ἐκεῖ μήτε φιλὲ μινιὸν ὤ σὼς ντὲ Μαντερά, μήτε τὸ κέτερινγκ σοῦ φέρνει τσίζμπέργκερ. Συνέχεια

Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον…

Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον...Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον…

Λάμπρο μου, μὴ σὲ προβληματίζει ἡ ῥολογιὰ πάνω στὴν Τήβενον τοῦ Αἴσχους (Toga Turpitudinis). Συνέχεια

Ποία ἡ γνώμη του διά τούς …Πτολεμαίους;».

Ἐκ τῶν συμβουλῶν τῆς γιαγιᾶς Ἀννούσκας:
«Κορίτσια μου γλυκά! Ἂν κανένας κύριος σᾶς δηλώσει ὅτι σᾶς ἀγαπᾶ σὰν πατέρας σας, ἢ σὰν ἀδελφός σας, πλακῶστε τον στὴν ἀρχαίαν ἱστορίαν. Συνέχεια

Οἱ νεοσύλλεκτοι γενίτσαροι…

…Οἱ νεοσύλλεκτοι γενίτσαροι ἦσαν ἀξιοθαύμαστοι εἰς τοὺς ἡγέτας τῶν «ὀρτάδων» των διὰ τὴν μαχητικότητά των, ἀλλ᾿ ἀντιπαθέστατοι εἰς τοὺς βετεράνους συναδέλφους των, λόγῳ τοῦ κτηνώδους φανατισμοῦ των, ὁ ὁποῖος ἐξέθετε συχνάκις τὸν σχηματισμὸν εἰς περιττοὺς κινδύνους. Συνέχεια