Ἀρκεῖ νὰ μὴ σταματᾶμε…

Τὸ θέμα εἶναι νὰ δεσμευτοῦμε νὰ προχωρᾶμε ἀκόμη καὶ ὅταν τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα…
Ὅταν τὰ πάντα μέσα μας, μᾶς ὑπαγορεύουν «ὄχι, αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω!  Δὲν μπορῶ νὰ ἀνεβῶ αὐτὸ τὸ βουνὸ γιατὶ εἶμαι κουρασμένος…» Συνέχεια

Ἀφοῦ «σ’ ἀρέσουν τ᾿ ἀψηλά καὶ τὰ χλιδάτα»…

Ἐν Ὀλύμπῳ -ἂν καταφέρῃς νὰ βρεθῆς ποτέ κατὰ κορφὴ μεριά-, δὲν τρῶνε ἐκεῖ μήτε φιλὲ μινιὸν ὤ σὼς ντὲ Μαντερά, μήτε τὸ κέτερινγκ σοῦ φέρνει τσίζμπέργκερ. Συνέχεια

Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον…

Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον...Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον…

Λάμπρο μου, μὴ σὲ προβληματίζει ἡ ῥολογιὰ πάνω στὴν Τήβενον τοῦ Αἴσχους (Toga Turpitudinis). Συνέχεια

Ποία ἡ γνώμη του διά τούς …Πτολεμαίους;».

Ἐκ τῶν συμβουλῶν τῆς γιαγιᾶς Ἀννούσκας:
«Κορίτσια μου γλυκά! Ἂν κανένας κύριος σᾶς δηλώσει ὅτι σᾶς ἀγαπᾶ σὰν πατέρας σας, ἢ σὰν ἀδελφός σας, πλακῶστε τον στὴν ἀρχαίαν ἱστορίαν. Συνέχεια

Οἱ νεοσύλλεκτοι γενίτσαροι…

…Οἱ νεοσύλλεκτοι γενίτσαροι ἦσαν ἀξιοθαύμαστοι εἰς τοὺς ἡγέτας τῶν «ὀρτάδων» των διὰ τὴν μαχητικότητά των, ἀλλ᾿ ἀντιπαθέστατοι εἰς τοὺς βετεράνους συναδέλφους των, λόγῳ τοῦ κτηνώδους φανατισμοῦ των, ὁ ὁποῖος ἐξέθετε συχνάκις τὸν σχηματισμὸν εἰς περιττοὺς κινδύνους. Συνέχεια

Tango, tetigi, tactum, tangere.

Τὸ λατινικὸν ῥῆμα tango, ἀόρ. tetigi, σουπῖνον tactum, ἀπαρ. tangere, σημαίνει ἀγγίζω.
Παρὰ ταῦτα, ὁ ὁμώνυμος χορὸς δὲν ἔχει ἐτυμολογικῶς τὴν παραμικρὰν σχέσιν πρὸς τὸ παλαίφατον τοῦτο ῥῆμα.
Μόνον μὲ τὸ πεῖσμον, τὸ κατακτητικόν, τὸ σχεδὸν ἀσελγές ἄγγιγμα…

Tango λοιπόν, σημαίνει Ἀγγίζω. Ὁμόρριζον τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ῥήματος Θίγω. Συνέχεια