Θυσία ὁ Φλῶρος καί σέ τί;

Ἐδῶ καὶ κάποιες ἡμέρες διαβάζουμε τόσα πολλὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποφυλακίσεως τοῦ Ἀριστείδου Φλώρου, ποὺ καταλήγουμε νὰ πιστεύουμε, ὡς φυσικὸν ἐπόμενον τῶν ἐξελίξεων, πὼς τὸ ἄτομον ἐπέτυχε ἀτυχῶς (καί, καταληκτικῶς εἰς βάρος του), νὰ «κινήσῃ» (προσωρινῶς) τὸν γνωστὸ μηχανισμὸ τῆς διαπλοκῆς, τῆς ἀποσιωπήσεως καὶ τῆς παραδικαστικῆς μαφίας. Μάλιστα, ἐντὸς μόλις ἐλαχίστων εἰκοσιτετραώρων ὄχι μόνον ἐπέτυχε τὴν ἀποφυλάκισίν του, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, κατόπιν τοῦ σάλου καὶ τῆς ἀναστατώσεως, ἐμπλεκόμενος ἰατρὸς παρεδέχθη πὼς ναὶ μὲν ἔκανε πλαστογραφία, ἀλλὰ τὸ ἔπραξε γιὰ …συναισθηματικοὺς λόγους καὶ ὄχι γιὰ οἰκονομικούς!!! Συνέχεια

Διαγράφει δηλώσεις του ὁ Πολάκης;

Κατεβάζοντας από το τουϊτερ, αυτή του την ανάρτηση ο Πολάκης:

Βασικὰ βήματα γιὰ χρήσιμες …ἀποφυλακίσεις!!!

Οἱ Ἑλληνικὲς Φυλακὲς σὲ ἕξι (6) κινήσεις (γιὰ ὅσους ξέρουν).

Πλερώνεις καί…:

  1. Παίρνεις χαρτιά.
  2. Συνταγογραφεῖς φάρμακα. Συνέχεια
Χρῆμα ἄφησε πίσω του ὁ Φλῶρος ἤ τοῦ τό χαρίσαμε;

Αὐτὸ τὸ ἀρχιλαμόγιο ὁ Φλῶρος ποὺ μαζὺ μὲ τὸ ἄλλο λαμογιο τὸν Μηλιώνη τσάκισαν 260 μύρια του ἑλληνκου λαοῦ, ἔφαγε 20 χρόνια κι ἀποφυλακίσθηκε στοὺς 19 μῆνες γιὰ «λόγους ὑγείας».
Τὸ σενάριο νὰ ἔκανε τὴν ποινή του στὸ ἀναῤῥωτήριο τῆς φυλακῆς ἡ σὲ νοσοκομεῖο δεμένος μὲ χειροπέδες στὸ κρεββάτι του οὐδόλως ἔπαιξε λέμε.
Βάζετε ἕνα στοιχηματάκι γιά τό σὲ πόσες ἡμέρες θὰ κυκλοφορῆ μὲ π@υτάνες στήν Μυκονο πίνοντας Μπελβεντέρε καί Ντόμ Περινιόν; Συνέχεια

Φιλάνθρωποι …δικαστές!!!

Ῥέ ποῦ πᾶμε;

Ἁρπαξαν 285.000.000…

Παιδιὰ εἶναι, μυαλὸ δὲν ἔχουν, δὲν κάνει νὰ τὰ μαλώνῃς…

Στὸ δικαστήριο προθυμοποιήθηκαν νὰ ἐπιστρέψουν τὰ 85 καὶ νὰ κρατήσουν τὰ 200, γιὰ πάρτη τους καὶ γιὰ πάρτη ὅσων τοὺς «συμπαρεστάθησαν» σὲ αὐτὴν τὴν δοκιμασία. Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ …χρῆμα!!!

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ ...χρῆμα!!!30

Τὸ  παπόρο ἀπὸ τὴν …«Περσία» δὲν εἶχε ἐνόχους.
Δύο τόννοι ἡρωΐνης δὲν εἶχαν ἰδιοκτήτη.
Δύο τόννοι ἡρωΐνης, ποὺ θὰ σκότωναν παιδιὰ δὲν ἔχουν προορισμό, συμφέροντα καὶ κάτι νὰ κρύψουν.
Πεντακαθαρίδηδες ἅπαντες…

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ ...χρῆμα!!!1 Συνέχεια