Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!! (β)

Γράφαμε λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν πὼς ὀ σημαντικότερος στόχος τῶν κρατούντων εἶναι τὰ παιδιά. Οἱ παιδικοὶ πληθυσμοὶ τοὺς ἐνδιαφέρουν. Αὐτοὺς σακατεύουν, αὐτοὺς γενοκτονοῦν καί, ἔως νὰ τοὺς καταστήσουν ἐνήλικες ἀπολύτως ὑποτεταγμένους καὶ ἐλεγχομένους, μεριμνοῦν νὰ τοὺς …ἐκπαιδεύσουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται τὸ Ἀναγκαῖον. Συνέχεια

Υἱοθεσία παιδιῶν μόνον γιὰ …διατεταραγμένους!!!

Δηλαδή…
Θὰ εὑρεθῆ ψυχίατρος γιὰ νὰ ἐγγυηθῆ γιὰ αὐτό, τὸ ψυχικὰ διατεταραγμένο ἄτομον, ποὺ δηλώνει ἄφυλο, στὸ νὰ υϊοθετήσῃ παιδί, ἐνᾦ τὸ ἴδιο δὲν ἔχει ἀκόμη ξεκαθαρίση, οὔτε μὲ τὸν εἁυτόν του, τὸ τὶ φύλο εἶναι… Συνέχεια

Ὥρα νὰ συζητηθοῦν δημοσίως καὶ τὰ αἴτια τῆς …«γκεηαρχίας»!!!

Μὲ ἀφορμὴ τὶς εἰκόνες ποὺ προέβαλε ὁ ΣΚΑΙ γιὰ τὴν ἧττα τοῦ Τζέησον-Ἀντιγόνη στὸ Εἰρηνοδικεῖο Ἁμαρουσίου (ἀπεῤῥίφθη αἴτησις γιὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ βιολογικοῦ φύλου ἀπὸ τὴν ληξιαρχικὴ πράξη καὶ τὴν νομικὴ ἀναγνώριση τῶν ἀφύλων ὡς τὸ τρίτο φύλο), θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον, ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι κύκλοι ποὺ ξεκίνησαν τὸ trend #metoo, (ὅπου γυναῖκες ἐξομολογοῦνται περιπτώσεις σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως στὸν χῶρο τοῦ θεάματος), νὰ ξεκινήσουν μία Συνέχεια

Παρανοϊκὰ πειράματα εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας!!!

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι έτοιμος να πιστέψει τα πάντα και να βρει λογικό και το πιο παρανοϊκο φανταστικό κατασκεύασμα. Αρκεί να του το παρουσιάσουν ως επίτευγμα. Αρκεί να πιστέψει ότι θα κερδίσει τον θαυμασμό ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περίγυρου.

Τα σχολεία της Σουηδίας όπου οι μαθητές δεν έχουν φύλο

Παρανοϊκὰ πειράματα εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας!!!1

Συνέχεια

Μὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἐκφραστοῦν!

Μὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἐκφραστοῦν!2Γιὰ νὰ καταλάβετε μερικοὶ καὶ μερικὲς τὶ παιχνίδι παίζεται, πίσω ἀπὸ τὶς «φερόμενες» ὡς «ἀτομικὲς ἐλευθερίες» καὶ τὰ θεωρούμενα ὡς «ἀνθρώπινα δικαιώματα» (!!!) Ἡ διάλυση τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.

«Οἱ γονεῖς ἐπιμένουν ὅτι δίνουν στὰ παιδιά τους τὴν ἐλευθερία νὰ ἐκφραστοῦν!!!» Συνέχεια