Μοῦσι οἱ ἐξωγήινοι τῆς ΝΑΣΑ!!!

Λέτε νά τό ἔκαναν ἐπίτηδες;
Λέτε νά προσπαθοῦσαν νά μᾶς παραπλανήσουν;
Ἄν τὲ καλέ…
Τέτοια πράγματα δὲν κάνουν οἱ παρατρεχάμενοι τῆς (παλαιᾶς καὶ) νέας τάξεως πραγμάτων. 
Αὐτοὶ μόνον ἀλήθειες μᾶς πωλοῦν. 
Ἐμεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμεθα.

Νὰ γιατὶ μᾶς ψεκάζουν!

Νομίζαμε πώς μς ψεκάζουν μόνον γιά νά μς κρατον σέ καταστολήν;
Λαθέψαμε!
Εναι πάρα πολλο ο λόγοι πο τ κάνουν, ο φανερο τολάχιστον. 
φστε δ πο λόγ τν εροψεκασμν καταφέρνουμε ν μν σχολούμαστε μλλα, πολ σημαντικότερα π ατ πο συμβαίνουν στν πλανήτη. 
Πάντως, κατ πς τχουν ξεκινήσει, θ πάρ πολν  χρόνο κόμη γι ν μπορέσουμε ν τος σταματήσουμε.  Συνέχεια