Διεθνεῖς «λαμπρὲς ἐπιστημονικὲς ἔρευνες»…

Δαβὶδ Λεβί…

Βρεταννὸς (ἑβραϊκῆς καταγωγῆς προφανῶς..) διεθνὴς master σκακιστὴς ἀλλὰ καὶ Μέλος τῆς κινήσεως Τεχνητῆς Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) καὶ Ἱδρυτὴς τοῦ Ἰστιντούτου(!) «Ἔρως καὶ Σὲξ μὲ τὰ Ρομπότ»…

Δικό μου σχόλιο: Λαμπρὸς «ἐπιστήμων»… φθάνει μόνον νὰ πέφτουν οἱ «ἐπιταγὲς ἄνωθεν»… Συνέχεια

Δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλήνας ἐργαστηρίου ὁ Κόσμος μας…

Δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλήνας ἐργαστηρίου ὁ Κόσμος μας...

Ἡ ἐπιστημονικὴ οὐτοπία ἢ ἀλλιῶς «τὸ νὰ ἐργάζεσαι ἐπάνω στὴν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητος δὲν ὀνομάζεται ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα».
Δέν εἶναι καιρός νά ἀποδοθοῦν εὐθύνες ἐκεῖ ὅπου πρέπει;

Ἡ ἀφελὴς πεποίθησις ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἦταν ἡ ἀπάντησις ὡς πρὸς τὸ ἐρώτημα τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητος, ὁδήγησε σὲ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ ἐφιάλτη. Καὶ σὲ μία ἀκόμη αἱματηρὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔρχεται τὰ ἐπόμενα χρόνια. Καὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ ἐὰν ἡ πορεία εἶχε ἀφεθῆ νὰ γίνῃ φυσιολογικά, καὶ ὄχι μὲ βεβιασμένες παρεμβάσεις λόγῳ τῶν ἐπικινδύνων οὐτοπιστῶν, ποὺ ἐπεθύμησαν νὰ κατασκευάσουν ἕνα τεχνητὸ μέλλον καὶ νὰ τὸ ἐπιβάλουν. Συνέχεια

Δὲν τρῶμε! Καταστρέφουμε!

Τὸ σῶμα μας, τὸν πλανήτη, τὶς πιθανότητες ἐξακολουθήσεως τῆς ζωῆς…

Τὸ θέμα τῆς διατροφῆς μας, γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονται τὰ αὐτονόητα, ἔχει ἀρκετὲς φορὲς γίνῃ ἀντικείμενον μελέτης.
Πολλὲς φορὲς ἔχει καταγραφῇ πὼς ἐμεῖς σὰν κοινωνίες δὲν τρεφόμεθα πλεόν. Μόνον καταναλώνουμε!
Καὶ καταναλώνουμε, δυστυχῶς, σκουπίδια. Ἤ καλλίτερα, μόνον σκουπίδια. Συνέχεια

Τώρα ποὺ θὰ γνωρίζουν καὶ τὶς σκέψεις μας…

Πιστεύουν πὼς θὰ μᾶς ἐλέγχουν ἀπόλυτα.
Τώρα ποὺ ὅλες τους οἱ μηχανὲς δουλεύουν στὸ μέγιστον, νομίζουν πὼς ἔχουν κερδίσῃ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τοῦ πλανήτου.
Τώρα εἰδικῶς ποὺ ἔχουν θέσῃ σὲ ἐφαρμογὴ ἀκόμη καὶ μηχανήματα ἐλέγχου καὶ παρακολουθήσεως τῆς σκέψεώς μας, αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς!
Συνέχεια

Συνθετικὰ δένδρα καὶ συνθετικὲς εἰδήσεις.

Συνθετικά δέντρα και συνθετικές ειδήσεις (όπως π.χ. λίστες και μικροσωματίδια)

Τα κατοχικά νέα στη χώρα μας δεν έχουν τέλος. Η ποιότητά τους είναι σταθερή, σαν την αξία του χρυσού,  ενώ η ποσότητά τους είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με τον γενικό σχεδιασμό της κατοχής και με την κολοκοτρωναίικη αντίσταση που έχει απομείνει στους κατεχόμενους. 

Το IMF έχει καταστεί φιλανθρωπικός οργανισμός, και μοναδικός μηχανισμός ελέγχου της φοροδιαφυγής! Εκεί που πριν από ένα εξάμηνο άπαντες περνούσαν γενεές δεκατέσσερις την κα Χριστίνα για την σύγκριση των παιδιών του Νίγηρα και των Ελλήνων πολιτών (δηλ των “φοροφυγάδων”), τώρα όλοι την θεωρούν αξιόπιστο και μοναδικό πληροφοριοδότη των μεγαλο-φοροφυγάδων. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ουσία της μεγαλο-φοροδιαφυγής. Απλώς επισημαίνουμε ότι για άλλη Συνέχεια

Ὁ ἀποπληθυσμός μας!

Ὁ ἀποπληθυσμός μας!Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, σὲ μία συζήτησιν μὲ φίλους, ἔμαθα κάποια πράγματα σχετικῶς μὲ  τὴν Agenta 21 καὶ τὸ ποῦ πράγματι στοχεύει. Ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἐξῇς ἔχουν δημοσιευθεῖ πάρα πολλὰ ἄρθρα κατὰ καιρούς, πάρα πολλὲς ἐπὶ πλέον πληροφορίες καὶ καταγγελίες ἔχουν καταγραφεῖ, ὥς τὲ σήμερα νὰ θεωρούμεθα …πάνσοφοι!
Ὄχι διότι κάτι ἔχουμε κάνει πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ ἀποφάσεις τέτοιες ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀλλαγὴ τῶν δεδομένων, καθῶς ἐπίσης καὶ τὸν ἀφανισμό μας,  ἀλλὰ διότι ἀπλῶς συλλέγουμε πληροφορίες, τόσες ποὺ νὰ στοιχειοθετοῦν ἐγκυκλοπαίδεια οἱ γνώσεις μας, οἱ ὁποῖες ὅμως πλέον μᾶς εἶναι ….ἄχρηστες!!!

Συνέχεια