Δὲν χάνεται ἡ ἀδελφικότης Ἑλλήνων-Ἑλληνοκυπρίων

Οἱ φωτογραφίες αὐτὲς εἶναι ἀπὸ τὴν Ἐπιστράτευση τὸ 1974 στὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Φωτιὲς πάλι ἀνάβουν στὴν Μέση Ἀνατολὴ οἱ Η.Π.Α.

Βάζουν πάλι φωτιὰ στὴν Μέση Ἀνατολὴ οἱ Η.Π.Α..
Νέα διεθνὴς ἀλητεία ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ…

Συνέχεια

Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς ΑΟΖ Ἑλλάδος – Κύπρου;

Ἠλεκτρονικὰ μάτια σὲ Αἰγαῖον καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

Μάρτιο τοῦ 2019, ἰσραηλινὰ δημοσιεύματα ἔφεραν στὸ φῶς τὴν συμφωνία Ἑλλάδος – Κύπρου – Ἰσραὴλ (μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τῶν ΗΠΑ) γιὰ ἐγκατάσταση ἰσραηλινῶν ῥαντὰρ στὴν Κρήτη. 

Συνέχεια

Ναί, γιὰ τὴν Ἑλλάδα (ῥὲ γαμῶ το!!!)

Κάτι μὲ (ξανά)-ἔπιασε αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ποὺ δὲν πολύ-ἀσχολοῦμαι μὲ τὴν ἐπικαιρότητα. Ταξινομῶ σκέψεις, ἀρχεία καὶ δημοσιεύματα, προσπαθώντας νὰ τὰ χωρίσω σὲ ἑνότητες τέτοιες, ποὺ νὰ εἶναι διαχειρίσιμα καὶ νὰ παραμένουν ἐντὸς συγκεκριμένων κατηγοριῶν. Μά, τελικῶς, ξανά-διαβάζω κείμενα ἐπὶ κειμένων, κατὰ κάποιον τρόπο λησμονημένα, μὰ διαρκῶς ἐπίκαιρα, γιὰ νὰ ἐπαναφέρω καταληκτικῶς στὴν μνήμη μου τὰ πολὺ ἁπλᾶ ποὺ καθημερινῶς λησμονοῦμε… Τὰ ἁπλούστερα… 
Συνέχεια

Ὑπομονὴ καὶ …δὲν θὰ μᾶς σώσουν!!!

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1974 ἤμουν 13 ἐτῶν καὶ κάτι μηνῶν.
Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2019 εἶμαι 58 ἐτῶν καὶ κάτι μηνῶν.

Τὸ 1974 εἶχα εὐαισθητοποιηθῆ μὲ τὸ Κυπριακὸ καὶ παρακολουθοῦσα (ὅτι μποροῦσα νὰ καταλάβω δηλαδὴ) καὶ ἔνοιωθα ἱκανοποίηση ἀπὸ τὰ ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ.
Συνέχεια

Θά μᾶς …ἐξαφανίσουν λοιπόν;

Εἶναι καιρὸς (ἐπὶ τέλους) τώρα πιὰ ποὺ διαβάζουμε εἰδήσεις περὶ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἐποικισμοῦ, περὶ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐξακολουθήσεως τῆς φυλῆς μας, περὶ τῆς ἐπικειμένου καταποντισμοῦ τῆς χώρας καὶ ἄλλα, πλήρη ὑπερβολῶν (ἢ καὶ ὄχι) ἐνδιαφέροντα σενάρια. Ἡ ἀλήθεια ὅμως, ὄπως πάντα, εὑρίσκεται κάπου ἀνάμεσα στὸν …τρόμο καὶ στὴν (λησμονημένη καὶ περιθωριοποιημένη καὶ  ἀναγκαία πλέον!!!) συνειδητότητα.Ἕλληνες, μὴν φοβᾶστε τίποτα!!!

Συνέχεια