Ὑπέρ τοῦ …διαλόγου μέ τήν Καταλωνία οἱ Podemos;

Ὑπέρ ποίου διαλόγου;
Πρός τί ὑπάρχουν οἱ Podemos;
Δέν ὑπάρχουν γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας ἀπό τήν ὁποιανδήποτε δική τους σκοπιά; Δέν ἐξυπηρετοῦν ἐπάνω καί πρῶτα ἀπό ὅλα τούς Ἰσπανούς; Ἀπό πότε τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας εἶναι τοῦ ἐπιπέδου «διάλογος μέ αὐτούς πού θέλουν νά πλήξουν» τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας; 

Συνέχεια

Ξέρεις πόσο ἀκόμη αἷμα θά χυθῇ στήν Καταλωνία;

Ὄχι φυσικὰ διότι θὰ ἐπαναστατήσουν κανονικά, ἀλλὰ διότι θὰ πιστεύουν πὼς ἐπανεστάτησαν.
Κι ὅλη αὐτὴ ἡ βία εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ μὴν διατηρηθοῦν ἀμφιβολίες.
Καὶ ναί, ἔτσι ἦταν ἐξ ἀρχῆς σχεδιασμένο, πρὸ κειμένου τὸ «ὑγειές» κομμάτι τῆς Ἰσπανίας νὰ παραμείνῃ ἐνεργὸ μέλος τῆς Ἠνωμένης μας Εὐρώπης καὶ τὸ ἄλλο, τοῦ Νότου, νὰ σέρνεται πίσω της. Ὅπως κι ὅλος ὁ Νότος φυσικά.
Τὰ βόρεια τμήματα τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἰσπανίας, τὸ νότιο τμῆμα τῆς Γαλλίας καὶ κάποια τμήματα τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου θὰ διαχωρισθοῦ ὑπὲρ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, συνοδευόμενα ἀπὸ πολύ, πάρα πάρα πολύ, αἷμα… Κι αὐτὰ δὲν τὰ λέω ἐγὼ ἀλλὰ μᾶς τὰ ἀνακοινώνουν κατὰ καιρούς, ἔτσι, στὸ …ξεκάρφωτο!!!

Ἄλλως τέ… Σήμερα εἶναι ἡ Ἰσπανία ἐπισήμως στὸ στόχαστρον, ἀλλὰ παραλλήλως κι ἄλλοι εἶναι ἐξ ἴσου, ἴσως καὶ περισσότερο, στοχοποιημένοι…  Συνέχεια

Θέμα ἀποκοπῆς τῆς Καταλωνίας ὁδηγεῖ σὲ θέμα Ἡνωμένης Εὐρώπης…

«Τὸ θέμα τῆς Καταλωνίας θὰ ἀπασχολήσῃ σύντομα ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη»,  ἔγραφα στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους, μετὰ ἀπὸ μίαν ἐπίσκεψή μου στὴν Βερκελώνη τότε.

Συνέχεια

Δημοψηφίσματος ἀπαγόρευσις στήν Καταλωνία;

25 χιλιάδες ἀστυνομικοὶ ἔως τώρα στὴν Καταλωνία ποὺ προστατεύουν κυβερνητικὰ κτίρια γιὰ νὰ μὴν γίνῃ τὸ δημοψήφισμα, τὴν 1η Ὀκτωβρίου…

Συνέχεια

Ὥρα ἀπελευθερώσεως τῆς Καταλωνίας;

Στὴν Καταλωνία, ὡς γνωστόν, τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες γίνεται τῆς ἀπολύτου ἀναταραχῆς.
Οἱ Καταλανοί, ὀρθῶς ἢ λάθος, ἀναζητοῦν τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπὸ τὴν Ἰσπανία.
Θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι, καθαρῶς συναισθηματικῶς, νὰ συνταχθοῦμε μαζύ τους, νὰ ὑποστηρίξουμε τοὺς ἀγῶνες τους καὶ νὰ χαροῦμε μὲ τὸ ἐὰν τελικῶς θὰ ἐπιτύχουν αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν.
Θὰ μπορούσαμε, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, διότι…:

Συνέχεια

Δημοψήφισμα Καταλωνίας κι ἄλλες …βαρβαρότητες!!!

Ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη τῶν λαῶν» τὸ ἐπέτυχε κι αὐτό.

Ἡ Καταλωνία ἑτοιμάζεται για τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος ἀνεξαρτησίας τὴν 1η Ὀκτωβρίου.
Ζητᾶ νὰ γίνῃ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος στοὺς κόλπους ὅμως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἦταν κάτι ποὺ σιγο-ἔβραζε γιὰ χρόνια, ἀλλὰ δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ φούσκωσε τώρα.
Ἡ μιζέρια τοῦ Νότου, ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὴν πρὸ εὑρῶ ἐποχή, ὄξυνε τὶς ἀντιπαραθέσεις. Συνέχεια