Ζοῦμε, κατὰ τὰ λοιπά, σὲ μίαν ἐλευθέρα καὶ δημοκρατικὴ χώρα

Ἀπὸ σήμερα εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιλέξετε τί μηνιαῖο χαράτσι θὰ πληρώνετε γιὰ ΕΦΚΑ μὴ μισθωτῶν (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ) μέσῳ ἑπτὰ ἐπιλογῶν (κλίμακα) γιὰ μία σύνταξη ποὺ οὐδέποτε θὰ πάρετε καὶ γιὰ περίθαλψη πού, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, νὰ μὴν χρειασθεῖτε. Συνέχεια

Ὠθώντας μας στὶς ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες ἀσφαλίσεως

Τὸ κεφαλαιοποιητικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἄμεσα καὶ χωρὶς ἐλαχίστη μεταβατικότητα 15ετίας, ὅπως ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξει (τὸ αὐστραλιανὸ καὶ τὸ νεοζηλανδικὸ τόσο ἔκαναν).
Καὶ αὐτὸ πάντα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κρατικὸ πυλῶνα. Συνέχεια

Ἀπάτες ἀσφαλίσεως αὐτοκινήτων

Ἀσφάλισις αὐτοκινήτου

Πρὶν λίγες ἣμέρες, ἔψαχνα προσφορὲς γιὰ ν΄ ἀσφαλίσω τὸ αὐτοκίνητο καὶ ἔπεσα καὶ σὲ αὐτὴ τὴν διαφήμιση.

Νὰ σοῦ λὲν ἀσφάλισις ἀνεξαρτήτως κυβισμοῦ, μὲ 12€ τὸν μῆνα ἢ μὲ 130€ τὸν χρόνο, κομματάκι δύσκολο νὰ τὸ ἀγνοήσῃς.

Συνέχεια

Ὅλοι στίς ἰδιωτικές ἀσφάλειες;

Αὔξησις 60% σὲ ἰδιωτικὴ ἀσφάλιση.

Φίλη ἔπαθε σόκ. Ζήτησε ἐξηγήσεις. Τῆς εἴπαν: «προσπαθήσαμε νὰ ἀποῤῥοφήσουμε τὴν αὔξηση ΦΠΑ ἀπὸ 19 σὲ 23% καὶ τὴν αὔξηση τοῦ κόστους τῆς ἐπιχειρήσεως. Τὰ καταφέραμε τὸν προηγούμενο χρόνο. Δυστυχῶς μὲ τὰ νέα μέτρα δὲν γίνεται. Σᾶς μετακυλύουμε ὅλες τὶς αὐξήσεις. Λυπούμαστε.» Συνέχεια