Ζοῦμε, κατὰ τὰ λοιπά, σὲ μίαν ἐλευθέρα καὶ δημοκρατικὴ χώρα

Ἀπὸ σήμερα εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιλέξετε τί μηνιαῖο χαράτσι θὰ πληρώνετε γιὰ ΕΦΚΑ μὴ μισθωτῶν (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ) μέσῳ ἑπτὰ ἐπιλογῶν (κλίμακα) γιὰ μία σύνταξη ποὺ οὐδέποτε θὰ πάρετε καὶ γιὰ περίθαλψη πού, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, νὰ μὴν χρειασθεῖτε. Συνέχεια

Ὠθώντας μας στὶς ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες ἀσφαλίσεως

Τὸ κεφαλαιοποιητικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἄμεσα καὶ χωρὶς ἐλαχίστη μεταβατικότητα 15ετίας, ὅπως ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξει (τὸ αὐστραλιανὸ καὶ τὸ νεοζηλανδικὸ τόσο ἔκαναν).
Καὶ αὐτὸ πάντα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κρατικὸ πυλῶνα. Συνέχεια

Ἀπάτες ἀσφαλίσεως αὐτοκινήτων

Ἀσφάλισις αὐτοκινήτου

Πρὶν λίγες ἣμέρες, ἔψαχνα προσφορὲς γιὰ ν΄ ἀσφαλίσω τὸ αὐτοκίνητο καὶ ἔπεσα καὶ σὲ αὐτὴ τὴν διαφήμιση.

Νὰ σοῦ λὲν ἀσφάλισις ἀνεξαρτήτως κυβισμοῦ, μὲ 12€ τὸν μῆνα ἢ μὲ 130€ τὸν χρόνο, κομματάκι δύσκολο νὰ τὸ ἀγνοήσῃς.

Συνέχεια

Ὅλοι στίς ἰδιωτικές ἀσφάλειες;

Αὔξησις 60% σὲ ἰδιωτικὴ ἀσφάλιση.

Φίλη ἔπαθε σόκ. Ζήτησε ἐξηγήσεις. Τῆς εἴπαν: «προσπαθήσαμε νὰ ἀποῤῥοφήσουμε τὴν αὔξηση ΦΠΑ ἀπὸ 19 σὲ 23% καὶ τὴν αὔξηση τοῦ κόστους τῆς ἐπιχειρήσεως. Τὰ καταφέραμε τὸν προηγούμενο χρόνο. Δυστυχῶς μὲ τὰ νέα μέτρα δὲν γίνεται. Σᾶς μετακυλύουμε ὅλες τὶς αὐξήσεις. Λυπούμαστε.» Συνέχεια

Τὸ δικαίωμα διαγραφῆς τῶν ἀσφαλισμένων ἀπὸ τὰ μητρῶα τῶν Κοινωνικοασφαλιστικῶν Συνταξιοδοτικῶν Ὀργανισμῶν.

«…Και ναι μεν για την μελλοντική πλήρη κατάρρευση των Κοινωνικοασφαλιστικών Οργανισμών, καθώς και για τα χρηματικά ποσά που υποχρεωτικώς καταβάλλονται βάσει των εισφοροδοτικών υποχρεώσεων των αυτοασφαλιζόμενων, που στην προκειμένη περίπτωση ανέρχονται ετησίως στο ποσό των 2.800 ευρώ, τα οποία  δεν τελούν σε αναλογία με την περιουσιακή προσδοκία αυτών, ως ενδιαφερομένων, οι οποίοι υποχρεωτικώς καταβάλουν υπέρογκες εισφορές για να λάβουν στο μέλλον, κατά το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, «συντάξεις ένδειας» όπως τούτο τεκμηριώνεται επιστημονικά στην έκθεση της ΤτΕ 2012-2013 (σελ. 74-78), δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα αφού πρόκειται για κάτι που δεν επήλθε, αλλά θα μπορούσε να επέλθει, συνεπώς το αίτημα διαγραφής του ασφαλισμένου από τα μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως που βασίζεται στην αρχή της καλόπιστης εκτελέσεως των ενοχών θα μπορούσε να κριθεί ως ασκ Συνέχεια

Δὲν βλέπω ὅμως κάποιον νὰ …«σπαράζῃ» γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων.

Πάντως, ἔτσι ὅπως κατήντησαν τὴν δημοσία ὑγεία -κωλοχανεῖο-, ὁ Γεωργιάδης, ὁ κολλητός του ὁ Βορίδης καὶ οἱ λοιποὶ «φωστῆρες» τῶν οἰκονομικῶν τῆς ὑγείας, ἔχουμε καὶ στὴν Ἑλλάδα πόλεμο γιὰ μίαν …λωρίδα γάζας…!!! Συνέχεια