Γιατί μᾶς λέν πώς συμβαίνει …«τῆς Βενεζουέλας»;

Ὁ Μαδοῦρο συνέτριψε τοὺς ἀντιπάλους του στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Βενεζουέλα.
Οἱ «ἀντίπαλοι», εἶπαν ὅτι θὰ ἀνεγνώριζαν ἐκλογὲς μόνον ἐὰν …ἀνεδεικνύοντο οἱ ἴδιοι νικητές!

Ἔχετε ἀκόμη ἐρωτήματα γιατί γίνεται τῆς «Βενεζουέλας» ἀπό τούς ἐγκαθέτους πληροφοριοδότες τῶν ΗΠΑ στήν χώρα μας πού ἔχουν διεισδύσῃ σέ ἀνθελληνικές καὶ κομματολάγνες ὁμάδες παραδοσιακά ἀφελῶν δεξιῶν, καί ἔχουν περάσῃ μηνύματα ὅτι ὅλα ἐκεῖ ὀφείλονται στήν ἀνεπάρκεια τοῦ ἀριστεροῦ κυβερνῶντος σχήατος…;

Συνέχεια

Δέν εὐθύνονται οἱ ναζί γιά τό «Ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων;»

Ὁ Νετανιάχου εἶπε τὸ προφανὲς καὶ γνωστὸ σὲ ὅλους ὅσους προτιμοῦν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ νὰ ἀναμασοῦν προπαγάνδα…

Βέβαια, δὲν εἶπε ὅλη τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ὅση ἤθελε, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν σκοπιμότητα τῆς παρεμβάσεώς του, ποὺ ἦταν στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση ἀντιμουσουλμανικὴ καὶ αὐτὸ διότι πέραν ἀπὸ τὸν Μεγάλο Μουφτὴ Χᾶζ Ἀμὶν ἀλ-Χουσεϊνί, τὴν λογικὴ τοῦ μαζικοῦ ἐξανδραποδισμοῦ τῶν Ἑβραίων τὴν ἐστήριξαν καὶ ἐπιφανεῖς Ἑβραῖοι, ὥστε ὁ οἶκτος τοῦ κόσμου νὰ γίνῃ ἡ βάσις τῆς ἰσχυροποιήσεως καὶ ἱδρύσεως τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους στὴν Παλαιστίνη…
Συνέχεια

Ψιλὸ γαζὶ τὸ δούλεμα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν Συρία

Γιὰ νὰ ἔχετε εἰκόνα τοῦ πῶς οἱ Η.Π.Α. μᾶς δουλεύουν ὅλους ψιλὸ γαζί, συνεχίζοντας νὰ ὑποστηρίζουν τὰ καθάρματα τοῦ ISIS…

Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο ἐβομβάρδισαν, «κατὰ λάθος» (ἔτσι ἰσχυρίσθη, μὲ χυδαῖο τρόπο, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου) μίαν μονάδα τοῦ Συριακοῦ Στρατοῦ, δολοφονώντας περισσοτέρους ἀπὸ ἑκατὸ στρατιῶτες καὶ τραυματίζοντας πολλοὺς περισσοτέρους. Συνέχεια

Γεωστρατηγικὴ τριῶν ἠπείρων ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν Η.Π.Α.

Γεωστρατηγικὴ τριῶν ἠπείρων ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν Η.Π.Α.

Ἰδιαιτέρας προσοχῆς πρέπει νὰ τύχουν:

  • α) Οἱ συγκεντρώσεις παραγωγικῆς ἰσχύος (μαῦρες ἐλλείψεις)
  • β) οἱ συγκεντρώσεις ἐνεργειακῶν πόρων (κόκκινες ἐλλείψεις)

Συνέχεια

Τί (πραγματικά) συμβαίνει μέ τόν Ἄκη;

Τί (πραγματικά) συμβαίνει μέ τόν Ἄκη;

Μερικοὶ κοιμοῦνται ὕπνο βαθύ…

Σχολιάζει ὁ Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος

Πολλοὶ ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν περίπτωση τοῦ πρῴην Ὑπουργοῦ τοῦ ΥΠΕΘΑ Ἄκη Τσοχατζοπούλου.
Ὠς γνωστόν, ὁ Ἄκης φυλακίσθηκε παράτυπα, μὲ ἐρμηνεία τοῦ νόμου, βάσει τοῦ ὁποίου κατεδικάσθη, διότι ξέπλυνε μαῦρο χρῆμα… ἐνῶ τὰ πολὺ βαρύτερα παραπτώματά του, τῶν μιζῶν, εἶχαν παραγραφεῖ. Συνέχεια

Περὶ «Ἀπάτης» τῆς VW…

Περὶ «Ἀπάτης» τῆς VW...

Περὶ ΑΠΑΤΗΣ της VW…

Ἐπί του πρὸ κειμένου οἱ Ἀμερικανοί, ἔχοντας πάθει πανωλεθρία ἀπὸ τοὺς Ἰάπωνες καὶ τελευταῖα ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἀλλὰ καὶ ἄλλους Εὐρωπαίους ὅπως οἱ Σουηδοί, ποὺ πωλοῦν τρελλὰ τὰ Volvo τους, εὑρῆκαν μιὰ ἀκόμα ψευδοδικαιολογία γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὴν ὁρμή τους. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι στὶς ΗΠΑ δὲν ἔχουν ἑνιαῖο σύστημα περιοδικῶν τεχνικῶν ἐλέγχων γιὰ τὰ αὐτοκίνητα τους … ὅπως τὸ MOT τῆς Βρεταννίας ἢ τὸ ΚΤΕΟ τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους τέρατα καὶ σαπάκια ταὐτοχρόνως… ὅπως ὅλοι ἔχουν δεῖ ἀπὸ ἐλευθέρους κατασκευαστές. Συνέχεια