Δέν εὐθύνονται οἱ ναζί γιά τό «Ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων;»

Ὁ Νετανιάχου εἶπε τὸ προφανὲς καὶ γνωστὸ σὲ ὅλους ὅσους προτιμοῦν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ νὰ ἀναμασοῦν προπαγάνδα…

Βέβαια, δὲν εἶπε ὅλη τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ὅση ἤθελε, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν σκοπιμότητα τῆς παρεμβάσεώς του, ποὺ ἦταν στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση ἀντιμουσουλμανικὴ καὶ αὐτὸ διότι πέραν ἀπὸ τὸν Μεγάλο Μουφτὴ Χᾶζ Ἀμὶν ἀλ-Χουσεϊνί, τὴν λογικὴ τοῦ μαζικοῦ ἐξανδραποδισμοῦ τῶν Ἑβραίων τὴν ἐστήριξαν καὶ ἐπιφανεῖς Ἑβραῖοι, ὥστε ὁ οἶκτος τοῦ κόσμου νὰ γίνῃ ἡ βάσις τῆς ἰσχυροποιήσεως καὶ ἱδρύσεως τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους στὴν Παλαιστίνη…

Νετανιάχου: Ὁ Χίτλερ δὲν ἤθελε νὰ ἐξοντώσῃ τοὺς Ἑβραίους, ἁπλᾶ νὰ τοὺς ἀπελάσῃ…

Σάλο ἔχουν προκαλέσει οἱ δηλώσεις τοῦ ἰσραηλινοὺ πρωθυπουργοῦ Μπένιαμιν Νετανιάχου σὲ σιωνιστικὸ συνέδριο ὅτι ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ δὲν ἤθελε νὰ ἐξοντώσῃ τοὺς ἑβραίους.
Ἤθελε ἁπλὰ νὰ τοὺς ἀπελάσῃ καὶ ὅτι ἦταν ὁ Μέγας Μουφτὴς τῆς Ἱερουσαλῆμ ἐκεῖνος ποὺ τὸν ἔπεισε γιὰ τὴν ἐξόντωσή τους.

Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ Γερμανία σχολιάζει: «Ἡ εὐθύνη τοῦ Ὁλοκαυτώματος εἶναι δική μας».

Μιλώντας σὲ παγκόσμιο σιωνιστικὸ συνέδριο στὴν Ἱερουσαλήμ, ὁ Νετανιάχου ἰσχυρίσθηκε ὅτι σὲ συνάντηση ποὺ εἶχαν ὁ Μέγας Μουφτὴς Χᾶζ Ἀμὶν ἀλ-Χουσεϊνὶ καὶ ὁ Χίτλερ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1941, ὁ Ἄλ-Χουσεϊνὶ ἦταν αὐτὸς ποὺ τοῦ ἔβαλε τὴν ἰδέα ἐξοντώσεως τῶν ἑβραίων.

«Ὁ Χίτλερ δὲν ἤθελε νὰ ἐξοντώσῃ τοὺς ἑβραίους ἐκείνην τὴν ἐποχή. Ἤθελε νὰ ἀπελάσῃ τοὺς ἑβραίους. Καὶ ὁ Χᾶτζ Ἀμὶν ἀλ-Χουσεϊνὶ εἶπε: «Ἐὰν τοὺς ἀπελάσῃς, θὰ ἔλθουν ὅλοι ἐδῶ (στὴν Παλαιστίνη)».» εἶπε ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός.

Σύμφωνα μὲ τὸν Νετανιάχου, ὁ Χίτλερ ἐρώτησε τὸν Μεγάλο Μουφτὴ τὶ νὰ κάνῃ μὲ τοὺς ἑβραίους κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπήντησε: «Νὰ τοὺς κάψῃς».

Τὸ βίντεο μὲ τις δηλώσεις Νετανιάχου:

Μπαζιωτόπουλος Παναγιώτης
διὰ μέσου Διονυσίου Λιάρου

 

(Visited 339 times, 1 visits today)
Leave a Reply