Ὑγεία χωρίς …ἀσθενοφόρα ὑπάρχει;

Ἐὰν ἰσχύῃ…

ἄει καὶ γ@μηθεῖτε ῥεμάλια!

(Ὄχι ὅτι θὰ περίμενα ἀπὸ Ἀδώνηδες κάτι καλλίτερο,
ἀλλὰ κάντε κουμάντο, νὰ μὴν εἶσθε οἱ χειρότεροι ἀπὸ αὐτόν…!!!)

ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν φίλη Μαρία Ἀφοξενίδου:

Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουμε κέντρα ὑγείαςα, οὔτε ἰατρούς, οὔτε νοσηλευτές, οὔτε ἀσθενοφόρα, οὔτε σὲντς γιὰ τὴν ὑγεία, γιατὶ ὁ προϋπολογισμὸς τελείωσε ἤδη…
Ἀλλὰ ἄρχοντες ῥὲ μὲ τὰ εὐρᾶ μας καὶ μέσα στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη….

Ἀρχίστε τὰ τάματα καὶ τὰ χαϊμαλιὰ καὶ μαζευθεῖτε γύρω ἀπὸ τὸν μάγο τῆς φυλῆς…

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

(Visited 55 times, 1 visits today)
Leave a Reply