Γερμανικὰ …«κανόνια»!

Στάσις πληρωμὼν ἀπὸ τὴν γερμανικὴ τράπεζα Bremer Landesbank γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀγορὰ εὐρωπαϊκῶν τραπεζικῶν ὁμολόγων ὑψηλοῦ κινδύνου.

Δὲν θὰ ἀποπληρώσῃ τοὺς τόκους τῶν ὁμολόγων της στοὺς πιστωτές της.
Τὰ κανόνια τῶν γερμανικῶν ναυτιλιακῶν καὶ τὰ θαλασσοδάνεια, πόνεσαν πολύ!

Σοιμπλάκο μου καλὸ κουράγιο, ἀφοῦ ἄλλωστε ἐσὺ εἶσαι ὁ πρόεδρος τῆς κρατικῆς ἀναπτυξιακῆς ΚfW ποὺ τὰ ἐγγυᾶται! Ἔ;

Ἐξ’ οὖ καὶ ἡ λύσσα του γιὰ τοὺς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, ποὺ βρῆκαν πόρτα ἀγορῶν μισοτιμῆς γιὰ τὸν χειμῶνα.

Παρ’ ὅ,τι ἕνας Ἕλλην πλοιοκτήτης καταβάλλει φόρο 68.328 εὐρῶ γιὰ ἕνα φορτηγὸ 58.000 dwt, τὴν στιγμὴ ποὺ γιὰ πανομοιότυπο πλοῖο ἕνας Γερμανὸς ἐφοπλιστὴς καταβάλλει 23.850 εὐρῶ, σύμφωνα μὲ τὴν Deloitte.

Πάντα Κατερίνα

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply