Σοφίας σπουδή…

«Ἡ σοφία δὲν γίνεται γνωστὴ μέσῳ κάποιου συγκεκριμένου πράγματος ποὺ ὑπάρχει, ἀλλὰ μέσῳ ὅλων τῶν ὑπαρκτῶν πραγμάτων. Συνέχεια

Καλῶς ὁρίζοντας τὴν καινούργια ἡμέρα…

Καλῶς ὁρίζοντας τὴν καινούργια ἡμέρα...Ἡ ἐλπίδα εἶναι τὸ παράθυρό σου,
ποὺ τὸ πρωὶ καλῶς ὁρίζει
μίαν καινούργια ἡμέρα.
Συνέχεια

Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐπέμβουμε μόνον σὲ δύο ἡμέρες μας…

Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐπέμβουμε μόνον σὲ δύο ἡμέρες μας...«Ὑπάρχουν μόνον δύο ἡμέρς στὴν ζωή σου, μὲ τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖς νὰ κάνῃς  κάτι.
Ἡ πρώτη ὀνομάζεται «ἐχθές» καὶ ἄλλη ὀνομάζεται «αὔριο»…» Συνέχεια

Χωρὶς αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς…

Ἀξίζει νὰ παλεύῃς γιὰ αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς….

Ἐὰν θὰ εἶσαι νικητὴς στὸ τέλος δὲν ἔχει κάποιαν σημασία… Συνέχεια

Αὐτοὶ ποὺ νοιάζονται…

Αὐτοὶ ποὺ νοιάζονται...Ἐκεῖνοι ποὺ νοιάζονται γιὰ ἐσέναν μποροῦν νὰ ἀκούσουν ὅλα ὅσα αἰσθάνεσαι καὶ νοιώθεις, ἀκόμη κι ὅταν σιωπᾷς…!!! Συνέχεια

Λέμε «ἀλληλέγγυα» …παιδεία καὶ τὸ ἐννοοῦμε!

Ἐχθεσινὴ φωτογραφία ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο τῶν Ἀθηνῶν!!!

Οἱ «ἐπενδυτές» ἔβαλαν  μπουγάδα!!! Συνέχεια