Βιομηχανία …αὐτό-ἀθῳώσεως τῆς (κάθε) δούρου!!!

Ἡ μανδὰμ δούρου εἶναι περιφερειάρχης λέει.
Ἡ μανδὰμ δούρου, πρὸ ἑνὸς ἔτους περίπου, ὅταν οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὶς πλημμῦρες τῆς Μάνδρας ἀκόμη δὲν εἶχαν καταμετρηθῆ, ἔσπευσε νὰ …αὐτό-ἀθῳωθῇ, κάνοντας μήνυσιν στὸν …ἑαυτόν της!!!

Συνέχεια

Ὑπερασπιστὲς τοῦ «Ζᾶκ» καὶ ἄλλες …«εὐαισθησίες»!

Ένας λαός …χυλός.
Που πάει όπου θα γείρει το κατσαρολάκι που είναι μέσα.
Χωρίς αξίες, χωρίς ιδανικά, χωρίς παρόν και μέλλον.
Τον π@ύλο αδέλφια, τον π@ύλο.
Συνέχεια

Ὥρα νά …χαθοῦν ποινικές εὐθῦνες ἐνόχων γιά τίς πυρκαϊές;

Γιὰ κάποιους, ἄγνωστον πόσους, ἀλλὰ πολλοὺς σαφῶς, μῆνες παρατείνεται ἡ ἔναρξις τῆς ἀνακριτικῆς διαδικασίας, ποὺ ἀφορᾶ στὴν διερεύνησιν τῶν αἰτίων μά, κυρίως, τῶν ἐνόχων, γιὰ τὸν θάνατο τῶν (ἀκόμη) ἀμετρήτων ἐπισήμως νεκρῶν τῆς 23ης Ἰουλίου. Χρόνος ἀρκετὰ σημαντικὸς γιὰ νὰ ξεχασθοῦν ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἢ σκέτο νὰ ἀλλοιωθοῦν στοιχεία.
Καί, δυστυχῶς μας, στὸν τόπο ἐτοῦτον, εἴμαστε μαθημένοι καὶ ἀπὸ παραγραφὲς καὶ ἀπὸ πλαστογραφίες μά, κυρίως, ἀπὸ ἀσυλία τῶν ἐγκληματιῶν. Συνέχεια

Θὰ ξεχασθοῦν κι αὐτοὶ οἱ …τσουρουφλισμένοι!!!

Από τις 24 Ιουλίου, εάν δεν κάνω λάθος, σας έγραψα εδώ μέσα ότι «και οι τσουρουφλισμένοι στο Μάτι θα ξεχασθούν αρκεί να μην έχουν καεί τα εκλογικά βιβλιάρια».

Συνέχεια

Γελοῖος ἀνασχηματισμός ἤ…;

…κάτι ἄλλο; Κάτι πολύ χειρότερον;

Ἐν τάξει… Εἶμαι ….συνωμοσιολόγα. Πῶς νά τό κάνουμε;
Ὅμως στὶς 13 Μαΐου διαβάσαμε αὐτό:

Συνέχεια

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἡ ἔρευνα, σὲ ἐπίπεδον μαρτυριῶν ἀπὸ πληγέντες, φίλους καὶ συγγενεῖς τους, κατὰ κύριον λόγο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κάποιους δημοσιογράφους καὶ τὶς ἐπιτόπιες ἔρευνές τους, δὲν γίνεται νὰ κλείσῃ κυρίως λόγῳ τῆς παραπλανητικῆς σιωπῆς. Μίας σιωπῆς, γιὰ τὴν ὁποίαν, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπεφάσισαν νὰ «κρατήσουν χαμηλοὺς τόνους», ἀποκρύβοντάς μας καὶ τὴν ἀλήθεια ἀλλά, κυρίως, τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων.

Σήμερα λοιπὸν ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ προσθέσω μερικοὺς ἀκόμη νεκρούς, ὄχι μόνον αὐτοὺς τῶν νοσοκομείων, ἀλλὰ καὶ κάποιες ἐπὶ πρόσθετες πληροφορίες γιὰ αὐτοὺς ποὺ ξεβράζονται (κυριολεκτικῶς), ἀκόμη καὶ  τώρα, σὲ διάφορες γειτονικὲς (καὶ μή) ἀκτές.
Παρατίθεται ἡ ἔρευνα ὡς εἶχε καὶ ἁπλῶς προσθέτω-συμπληρώνω, ὅπου ἀπαιτεῖται, τὰ ἐπὶ πλέον στοιχεία.
Ἐκ τῶν πραγμάτων, λόγῳ συναφείας (ἢ μή) ἔχω μετακινήση κάποιες ἀναφορὲς ἢ τὶς ἔχω ἐμπλουτίση.

Συνέχεια