Ῥαγιαδο-κοινωνίες

Διαβάζοντας, μὲ προσοχή, τὰ σχόλια τοῦ φίλου Ἀριστοτέλους Καλέντζου, σχετικῶς μὲ τοὺς ἀστέγους …ῤαγιάδες τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ καὶ παρατηρῶντας προσεκτικῶς καὶ μὲ πόνο τὶς φωτογραφίες του, ἐπανέρχομαι πάλι σήμερα, ἐν μέσῳ «ἑορταστικοῦ δεκαπενθημέρου», νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις μου καὶ κάποιους προβληματισμούς μου.

Στὶς πρῶτες φωτογραφίες, μὲ τοὺς διαφόρους ἀστέγους, ὁ Ἀριστοτέλης ἁπλῶς θίγει τὴν συμβιβαστικότητα τοῦ κόσμου μας, τῶν συμπολιτῶν μας καί, φυσικά, τὴν ἐν συνόλῳ κατάντια μας.

Συνέχεια

Δημοκρατίας μαθήματα ἀπὸ τὸν Ἀβραμόπουλο

Ὁ Ἀβραάμ-όπουλος ὡς Θιασώτης τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Εὐρώπης, ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς ἐκφυλισμένης δεξιᾶς (ὑποταγμένης στὶς ἐντολὲς τῶν στοῶν καὶ τῶν ἐξωθεσμικῶν κέντρων) ΝΔ ἀλλὰ καὶ δοτὸς ἀχυράνθρωπος στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη γιὰ θέματα μεταναστεύσεως προσπαθεῖ νὰ δώσῆ μαθήματα δημοκρατίας στὸν δημοκρατικὰ  ἐκλεγμένο πρωθυπουργὸ τῆς Οὐγγαρίας. Συνέχεια

Πόσα νά ἀντέξῃ ἕνας λαός;

Financial Times: Πόσο πιά νά ἀντέξῃ ἕνας λαός;

A Greek tragedy: how much can one nation take?

 Σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἑλληνικὴ τραγῳδία: Πόσο μπορεῖ νά ἀντέξῃ ἕα ἔθνος;» οἱ Financial Times καταγράφουν τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα καὶ κυρίως στὴν περιφέρεια, μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια κρίσεως. Συνέχεια

Χωρὶς ἀστέγους ἡ «στέγη ἀστέγων» τοῦ Δήμου Ἀθηναίων!!! Τοὺς πέταξαν στὸ χιόνι!!!

Ἔκλεισαν τὴν στέγη ἀστέγων τὴν νύκτα καὶ πέταξαν τοὺς ἀστέγους στὸ χιόνι, στὸν Δῆμο Ἀθηναίων!!!

Χώροι Φιλοξενίας Αστέγων – Η εμπειρία μου απόψε:
– Ένας άστεγος κοιμάται έξω στον δρόμο, δίπλα στο σπίτι μου. Συνέχεια

Δὲν ἀντικαθιστοῦν τὸν εὐρωπαϊκὸ πληθυσμό…

Ἡσυχᾶστε…

Οἱ ἄστεγοι ἔχουν αὐξηθεῖ στὴν Ἀγγλία κατὰ 40%, ἀπὸ τὸ 2010…

Συνέχεια

Χείρα ἀνθρωπιᾶς…

Δύσκολες ὧρες, θεωρητικῶς, σήμερα καὶ αὔριο (ἴσως καὶ μεθαύριο…!!!)
Ἀπὸ τὴν μία ὁ χιονιὰς κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ποὺ τὸ μοναδικὸ μέλημα ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ εἶναι οἱ «νεοέλληνες», πέφτει σὲ ἐμᾶς πάλι τὸ μερίδιον εὐθύνης, γιὰ τὴν φροντίδα αὐτῶν ποὺ πάσχουν βαρύτερα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους. Συνέχεια