Δὲν ἀντικαθιστοῦν τὸν εὐρωπαϊκὸ πληθυσμό…

Ἡσυχᾶστε…

Οἱ ἄστεγοι ἔχουν αὐξηθεῖ στὴν Ἀγγλία κατὰ 40%, ἀπὸ τὸ 2010…

…ἐνᾦ, παραλλήλως, οἱ λάθρο ἀπολαμβάνουν κοινωνικῶν παροχῶν καὶ ἐπιδομάτων, δίχως νὰ ἔχουν προσφέρει οὔτε μία λίρα!!!

Δὲν εἶναι ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ εἴπαμε.
Μὴν ἀνησυχεῖτε.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 211 times, 1 visits today)
Leave a Reply