Ὑπαίθρια κρεοπωλεία πωλοῦν τὰ κλεμμένα ἀπὸ τοὺς ντόπιους ζῷα!!!

Ἡ καταγγελία ἀπὸ συμπολίτη μας.

Μπῆκαν χτὲς στὸ χωράφι τοῦ πατέρα μου στὴ Μόρια κυνηγώντας καὶ μαχαιρώνοντας τὰ ζῶα. Ἡ κατσίκα ποὺ σκότωσαν εἶχε τρία μικρὰ στὴν κοιλιά της.

Συνέχεια

Ὑφίσταται τό δικαίωμα ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας στήν χώρα;

Ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία τελικῶς στὴν Ἑλλάδα προστατεύεται; Οἱ τόσοι δεκάδες ἀλληλέγγυοι καὶ οἱ τόσες ΜΚΟ πού ἐνδιαφέρονται γιά τούς μετανάστες, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὴν περιουσία τῶν κατοίκων τῆς Χίου, γιατί δὲν τοὺς προσφέρουν καυσόξυλα;

Ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος Χαλκειοῦ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὶς φωτογραφίες. Συνέχεια

Δημοκρατία καὶ Ἐλευθερία

Κάποιοι συμπατριῶτες ἔτυχε νὰ ἔχουν σπίτια στὰ Ἐξάρχεια.
Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ σπίτια «κατελήφθησαν» ἀπὸ μετανάστες καὶ ἄλλους ἀλληλεγγύους.
Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς συμπατριῶτες μας ἀπηυθύνθησαν στὸ ἑλληνικὸ κράτος, στὸ ὁποῖο πληρώνουν, φόρους, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ καὶ ἀλλὰ κέρατα τράγια, ζητῶντας νὰ τοὺς ἀποδοθοῦν οἱ περιουσίες τους.
Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐπενέβη, ὡς ὄφειλε, καὶ προσωρινῶς, τοὐλάχιστον ἀνεκατέλαβαν τὶς περιουσίες τους.
Συνέχεια

Ἰδιοκτησίας κατάργησις στὴν Μυτιλήνη!!!

Δηλώσεις Μουζάλα στὸν σκάι: Συνέχεια

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἔ, δὲν εἴμαστε καλά!!!

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἰταλία. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐγκαθιστοῦν μὲ τὸ ζόρι «πρόσφυγες» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὸ ξενοδοχεῖο ἡλικιωμένου ἀνδρός.
Τὸ ὅ,τι αὐτὸς δὲν συναινεῖ στὴν κατάληψη τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπὸ Ἀφρικανοὺς εἰσβολεῖς, δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ κάποιαν σημασία. Συνέχεια

Γιατί αὐξάνουν τούς φόρους ἄν καί γνωρίζουν πώς δέν θά πληρωθοῦν;

Γιατί αυξάνουν συνεχώς τους φόρους ενώ γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν;

Οι αντισυνταγματικοί φόροι αυξάνονται συνεχώς με θύματα τους μόνιμα «εύκολους» φορολογούμενους. Όμως και η αδυναμία αυτών των φορολογουμένων να αντεπεξέλθουν στα νέα βάρη αυξάνεται πλέον κατακόρυφα. Ήδη για το πρώτο πεντάμηνο του 2014, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία αυξάνονται με ρυθμό ένα διασεκατομμύριο το μήνα!!! Συνέχεια