Χρυσοπληρωμένα χαλάσματα…

Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ εἰκόνα.

Συνέχεια

Βεβηλώσεων συνέχεια…

Ὁ Ἀλέξανδρος Πραΐδης ἦταν Ἕλλην στρατιωτικὸς τοῦ 19ου αἰῶνος.

Συνέχεια

Ὥρα νὰ γκρεμίσουμε τὰ ῥημάδια καὶ νὰ ξανακτίσουμε ὅπως πρέπει…

Ἀλίαρτος

ἀφῆστε το νὰ γίνῃ χωράφι… Συνέχεια